Ban lãnh đạo

Tìm hiểu thêm tiểu sử và hình ảnh về những người lãnh đạo đã dẫn dắt chúng tôi đi theo một sứ mệnh và tầm nhìn.

Bùi Lê Chí Bảo

Đồng sáng lập

Lê Thị Nga

Đồng sáng lập

Trần Đăng Nhất

Trưởng ban Cộng đồng

Bạn muốn trở thành một phần của Selfomy? Gia nhập cùng chúng tôi!

Cựu ban lãnh đạo

Trần Kim Ngân

Trưởng ban Học thuật

Ngô Võ Hoàng Tuấn

Trưởng ban Thiết kế

Trương Thanh Nhã Trúc

Trưởng ban Nhân sự

Lê Thị Phương Nhi

Trưởng ban Nhân sự

08.2019 - 04.2020

Nguyễn Bình Thục Trâm

Trưởng ban Cộng đồng

08.2019 - 04.2020

Trịnh Bảo Ngọc

Trưởng ban Thiết kế

08.2019 - 04.2020

Nguyễn Thành Đạt

Trưởng ban Cộng đồng

11.2017 - 07.2019

Nguyễn Thu Thảo

Trưởng ban Học thuật

11.2017 - 08.2019

Bạch Ngọc Phương Nguyên

Trưởng ban Truyền thông

Trương Trần Phương Diễm

Trưởng ban Cộng đồng
Arrow-up