Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Chương-2 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 117 lượt xem
–1 thích
1 trả lời 1.2k lượt xem
Giải phương trình 
đã hỏi 4 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
–1 thích
1 trả lời 1.9k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 262 lượt xem
Biết phương trình  có nghiệm  với  là phân số tối giản và . Tính giá trị biểu thức 
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
–1 thích
0 câu trả lời 68 lượt xem
Tìm tổng các nghiệm của phương trình 
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 109 lượt xem
Giải phương trình: 
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 1.6k lượt xem
Giải phương trình \(6^{x^2+1}.2^{x^2-1}=36\)
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Giải phương trình 
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 287 lượt xem
Giải phương trình 
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Giải phương trình 
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 93 lượt xem
Giải phương trình
đã hỏi 8 tháng 12, 2019 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 147 lượt xem
Cho hàm số với . Biết , tính giá trị của với .
đã hỏi 2 tháng 12, 2019 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 311 lượt xem
Cho hàm số với . Biết , hỏi giá trị của .
đã hỏi 2 tháng 12, 2019 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Cho . Tính .
đã hỏi 2 tháng 12, 2019 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 772 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 520 lượt xem
Cho là các số thực dương và . Tính x theo a.
đã hỏi 2 tháng 12, 2019 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
Tìm để hàm số luôn đồng biến trên .
đã hỏi 9 tháng 9, 2019 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
Tìm khoảng đồng biến của hàm số .
đã hỏi 9 tháng 9, 2019 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.5k điểm)
  1. Darling_274

    605 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    159 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    147 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...