Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Dễ - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
nhà Hồ thành lập vào năm nào ?
đã hỏi 5 tháng 4 trong Lịch sử lớp 7 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 3 trong Sinh học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 3 trong Sinh học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Cho hai hàm số \(f\left(x\right),g\left(x\right)\) là hai hàm số liên tục, có \(F\left(x\right),G\left(x\right)\) lần lượt là nguyên hàm của \(f\left(x\right),g\left(x\right)\). ... ;ng. B. (I) và (II) đúng. C. (I),(II),(III) đúng. D. Chỉ (II) đúng.
đã hỏi 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi đừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1m. Một ô tô A đang ... ; B một khoảng ít nhất là bao nhiêu m? A. 33. B. 12. C. 31. D. 32.
đã hỏi 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc \(v_{1} (t)=7t{\rm \; }(m/s)\). Đi được 5(s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh ... ;n. \(A. S=96,25(m).\) \(B. S=87,5(m).\) \(C. S=94(m).\) \(D. S=95,7(m).\)
đã hỏi 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc \(v\left(t\right)=7t\, \, \left(m/s\right)\). Đi được 5(s) người lái xe phát hiện chướng ngại ... ;ến khi dừng hẳn? A. 87.5 mét. B. 96.5 mét. C. 102.5 mét. D. 105 mét.
đã hỏi 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Một ô tô đang chạy với vận tốc \(20\left({\rm m/s}\right)\) thì lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận ... . 20\left({\rm m}\right).\) \(C. 40\left({\rm m}\right).\) \(D. 10\left({\rm m}\right).\)
đã hỏi 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Một ô tô đang chạy với vận tốc \(10{\kern 1pt} {\kern 1pt} m/s\)thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậ ... ; di chuyển được trong 8 giây cuối cùng. A. 55m. B. 25m. C. 50m. D. 16m.
đã hỏi 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)\) xác định và liên tục trên đoạn \(\left[-5;3\right]\). Biết rằng diện tích hình phẳng \(S_{1} ;S_{2} ;S_{3}\) giới hạn bởi ... B. m-n+p+\frac{208}{45} .\) \(C. m-n+p-\frac{208}{45} .\) \(D. -m+n-p+\frac{208}{45} \)
đã hỏi 3 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 64 lượt xem
Tìm n thuộc Z để các phân số sau có giá trị nguyên: -12/n;15/n-2;8/n+1
đã hỏi 30 tháng 1 trong Toán tiểu học bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Biết \(\int xe^{x} {\rm dx}=e^{x} (ax+b) +c.\) Giá trị a+b bằng: A. 2. B. 1. C. 0. D. -1
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Biết \(\int _{0}^{b}\left(2x-4\right){\rm d}x =0 \) khi đó b nhận giá trị bằng A. b=1 hoặc b=4 . B. b=1 hoặc b=2. C. b=0 hoặc b=2. D. b=0 hoặc b=4.
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Biết \(\int _{\frac{{\rm 1}}{{\rm e}} }^{a}\frac{{\rm d}x}{x} =2.\) Giá trị của a là: A. \(\frac{{\rm 2}}{{\rm e}} \) . B.\({\rm e}\). C. \({\rm 3e}\). D.\(\frac{{\rm 3}}{{\rm e}} .\)
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Giả sử \(\int _{a}^{b}f\left(x\right) \, {\rm d}x=2,\, \int _{c}^{b}f\left(x\right){\rm d}x\, \, =3 \), với a\(\int _{a}^{c}f\left(x\right) \, {\rm d}x \) bằng: A. 5. B. 1. C. -1. D. -5.
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Nếu \(\int _{a}^{d}f\left(x\right){\rm d}x =5, \int _{b}^{d}f\left(x\right){\rm d}x =2\), với a\(\int _{a}^{b}f\left(x\right){\rm d}x\) bằng. A. -2. B. 3. C. 8. D. 0.
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. tngnhtaganh78807

  2609 Điểm

 2. tngnhatganh117

  2262 Điểm

 3. NicT_NaRi

  1849 Điểm

 4. Nezuko2009

  1432 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. NicT_NaRi

  182 Điểm

 2. karalee772k8737

  180 Điểm

 3. tngnhtaganh78807

  155 Điểm

 4. thieungocvy

  153 Điểm

...