Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Dao-động-cơ-học - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 thích
1 trả lời 70 lượt xem
cho 5,4g nhôm tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch axitsunfuric loãng thu được nhôm sunfat và khí hiđro Viết PTHH xảy ra Tính khối lượng nhôm sunfat thu được và thể tích khí hiđro thu được ở đktc tính nồng độ mol của dung dịch axitsunfủic tham gia phản ứng
đã hỏi 5 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi mbap
 • vxh2k9850
 • trannhat900
 • phamngoctienpy1987844
 • babyshort
 • dao-động-cơ-học
0 phiếu
2 câu trả lời 50 lượt xem
Hải đang chơi ghita. a. Bạn ấy đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách nào ? b. Dao động và biên độ dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi bạn ấy gảy mạnh và gảy nhẹ ? c. Dao động của các sợi dây đàn ghi-ta khác nhau như thế nào khi bạn ấy chơi nốt cao và nốt thấp ?
đã hỏi 20 tháng 1 trong Vật lý lớp 7 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng. Trên dây những điểm dao động với cùng biên đô A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng lien tiếp cách đều nhau một đoạn d2 . Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức liên hệ giữa d1 và d2 là?
đã hỏi 8 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 175 lượt xem
Một vật dao động điều hoà trong 1 phút thực hiện được 50 dao động và đi được quãng đường là 16 m. Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6 s?
đã hỏi 7 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 90 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt. Tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình khi vật đ ... c sau thời gian đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động là
đã hỏi 7 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 74 lượt xem
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
đã hỏi 7 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
–1 thích
1 trả lời 45 lượt xem
Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để ta có thể nghe được tiếng vang. Biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.
đã hỏi 7 tháng 1 trong Vật lý lớp 7 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(2ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là:
đã hỏi 6 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 213 lượt xem
Trong dao động điều hòa x = 2Acos(ωt + φ), giá trị cực đại của gia tốc là:
đã hỏi 6 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 63 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời gian thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kỳ là 300√3 cm/s. Tốc độ cực đại của dao động là
đã hỏi 6 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 95 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 và t2 = 2,5s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s. Toạ độ chất điểm tại thời điểm t = 0 là
đã hỏi 6 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
 Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tính tốc độ trung bình nhỏ nhất vật có thể đạt được trong 3T/4?
đã hỏi 6 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 266 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình lớn nhất của vật có thể đạt được trong khoảng thời gian Δt = T/3?
đã hỏi 6 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
Hai viên bi kim loại rất nhỏ (coi là chất điểm) nhiễm điện âm đặt cách nhau 6 cm thì chúng đẩy nhau với một lực F1 = 4 N. Cho hai viên bi đó chạm vào nhau sau đó lại đưa chúng ra xa với cùng khoảng cách như trước thì chúng đẩy nhau với lực F2 = 4,9 N. Tính điện tích của các viên bi trước khi chúng tiếp xúc với nhau.
đã hỏi 5 tháng 1 trong Vật lý lớp 11 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 565 lượt xem
Một vật nặng có khối lượng m=400g, dao động điều hòa với tần số 0,25Hz. Tại thời điểm t, vật có tốc độ v = 6π cm/s. Tại thời điểm t’=t+5(s), lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn bằng: A. 4N B. 0,04N C. 1,5N D. 0,12N
đã hỏi 26 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi tungchi3107 Thần đồng (795 điểm)
+1 thích
1 trả lời 930 lượt xem
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang thực hiện dao động với biên độ 10 cm, chu kỳ 1s. Khối lượng của quả nặng 400g, lấy pi^2 = 10, cho g=10m/s2. độ cứng của lò xo là? A. 16N/m B. 20N/m C. 32N/m D. 40N/m
đã hỏi 25 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi tungchi3107 Thần đồng (795 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m đang dao động điều hòa với tần số f. Ta thay đổi khối lượng vật nặng thành 2m thì tần số dao động của vật lúc này là: A. 2f B. C. D. f
đã hỏi 24 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi tungchi3107 Thần đồng (795 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 669 lượt xem
Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (cm). Chất điểm này dao động với tần số góc là? A. 10 rad/s B. 15 rad/s. C. 5 rad/s. D. 20 rad/s.
đã hỏi 23 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi tungchi3107 Thần đồng (795 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 144 lượt xem
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 6cm và 12cm. Biên đ ... ;ộng tổng hợp KHÔNG thể là A. A=5cm. B. A=6cm. C. A=7cm. D. A=8cm.
đã hỏi 23 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi tungchi3107 Thần đồng (795 điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình: x1 = A1sin(20t + π/6) cm, x2 = 3sin(20t + 5π/6) cm. Biết vận tốc cực đại của vật là 140 cm/s. Khi đó biên độ A1 và pha ban đầu của vật là: A. A1 = 8 cm, φ = −520  B. A1 = 8 cm, φ = 520.   C. A1 = 5 cm, φ = 520  D. Tất cả ý trên đều sai
đã hỏi 30 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Học sinh (174 điểm)
 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...