Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa-học-9 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 269 lượt xem
Có các chất lỏng, dd. Đựng riêng biệt trong mỗi lọ. C2H5OH, C6H6, CH3COOH, HCl. Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày cách nhận biết chất lỏng trong mỗi lọ (viết phương trình).
đã hỏi 3 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 567 lượt xem
Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 200 gam dung dịch axit clohiđric nồng độ 7,3%. Lập PTHH. Sau phản ứng chất nào còn dư? dư bao nhiêu gam ... ; phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc
đã hỏi 31 tháng 10, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi Futari Học sinh (345 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 209 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
Cho 9,94g Na2SO4 tác dụng với 100g dung dịch Ba(OH)2 20,52%. Sau pư thu đc dd A và m(g) kết tủa a, Tính m b, Tính nồng độ % các chất trong dd A
đã hỏi 11 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
Nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol KMnO4 toàn bộ khí oxi thu được cho tác dụng hết với 11,7g kim loại M, được chất rắn X. Cho chất rắn X vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). M là kim loại gì ?
đã hỏi 8 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 209 lượt xem
Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 biết rằng: - 30ml dung dịch H2SO4 được trung hòa hết bởi 20ml dung dịch NaOH và 10ml dung dịch KOH 2M - 30ml dung dịch NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dung dịch H2SO4 và 5ml dung dịch HCl 1M
đã hỏi 7 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 589 lượt xem
Các oxit ZnO, CuO, Fe2O3 tác dụng với dung dịch axit vì:   A.đó là những oxit lưỡng tính.   B.chúng không tan trong nước.   C.đó là những oxit có tính bazo.   D.chúng không phải là oxit của kim loại hoạt động mạnh.
đã hỏi 29 tháng 4, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi Bac_Da Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 471 lượt xem
Cho đ H2SO4 vào ống nghiệm chứa đ Ba(OH)2 Đốt nóng mẫu Natri cho vào lọ đựng khí Clo
đã hỏi 7 tháng 1, 2021 trong Toán tiểu học bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 891 lượt xem
Một học sinh A dự định làm thí nghiệm pha loãng H2SO4 như sau. Lấy một lượng H2SO4 đặc cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nư ... trắng vào cốc thủy tinh, rồi nhỏ từ từ 1-2 ml H2SO4 đặc vào.
đã hỏi 4 tháng 1, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Cho một bình chứa hỗn hợp khí X gồm metan (CH4), etilen (C2H4) và axetilen (C2H2). Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng khí trong X.
đã hỏi 4 tháng 1, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO,M(OH) 2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H SO2 4 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Xác định tên kim loại
đã hỏi 22 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
Nêu tính chất vật lý, hóa học metan, axetilen, etilen? Nêu ứng dụng?
đã hỏi 4 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 175 lượt xem
Cho 3 lít hỗn hợp etilen và metan (đktc) vào dung dịch brom thấy dung dịch brom bị nhạt màu, thu đựơc 1,7g đibrom etan a. Tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng
đã hỏi 28 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Shiro2K5 Học sinh (11 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 221 lượt xem
1. viết PTHH thực hiện dãy chuyển đổi sau: a) Al → Al2O3 -> AlCl3  -> Al(OH)3  -> Al2O3 Al -> Al2S3 b)  fe2o3feXFe(OH)2FeSO4Fe(NO3)2YFe(OH)3ZFe2(SO4)3 Thay các chữ X, Y, Z bằng các chất thích hợp rồi viết PTHH biểu diễn các chuyển đổi hoa học trên 2.  Bằng phương pháp ... , Al, Na b) Ag, Al , Mg, K 3. Có hỗn hợp bột kim loại gồm sắt và đồng. trình bày các phương pháp tách riêng mỗi kim loại  
đã hỏi 18 tháng 11, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi thuyllinh Học sinh (422 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 181 lượt xem
Cho phương trình phản ứng hoàn toàn: Fe(OH)2  + H2O + O2 → Fe(OH)3. Lọc kết tủa nung trong không khí tạo thành sản phẩm gì? Viết phương trình hóa học?
đã hỏi 7 tháng 11, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi mincin Thần đồng (1.1k điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 7.0k lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 4.5k lượt xem
Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. a) Viết phương trình hóa học b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 562 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ? a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2 Viết các phương trình hóa học
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...