Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Jinkun - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
3 câu trả lời 188 lượt xem
Trong chu kỳ tế bào, NST và ADN nhân đôi ở?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
  • sinh-học-10
  • jinkun
  • lop67tk
0 phiếu
3 câu trả lời 124 lượt xem
Nguyên liệu của pha tối trong quang hợp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 91 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân thực là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 178 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân sơ là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
–2 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
Sản phẩm đầu tiên được tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 184 lượt xem
Nơi diễn ra giải đoạn đường phân của quá trình hô hấp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 579 lượt xem
So sánh điểm khác biệt về chính sách đối ngoại của Lào so với Campuchia?
đã hỏi 1 tháng 1, 2020 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
√x+1 =0
đã hỏi 1 tháng 1, 2020 trong Toán lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 537 lượt xem
Vì sao Đế quốc ROMA sụp đỗ? Nêu những việc làm mà người Giéc man và tác dụng những việc làm đó?
đã hỏi 30 tháng 12, 2019 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 126 lượt xem
Sự khác nhau giữa Rom và Ram
đã hỏi 24 tháng 12, 2019 trong Tin học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 122 lượt xem
Nêu khái niệm phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh vật? Cho VD từng loại phân?
đã hỏi 23 tháng 12, 2019 trong Công nghệ lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 229 lượt xem
Gió mùa là gì? Nguyên nhân hình thành gió mùa. Trình bày hoạt động của gió mùa ở vùng Nam Á và Đông Nam Á.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 95 lượt xem
Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Giải thích tại sao ở nước ta vào mùa hè vùng duyên hải miền Trung thường không mưa, còn Nam Bộ và Tây Nguyên mưa nhiều.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 110 lượt xem
Hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 350 lượt xem
Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc theo mô hình khảm động?
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 523 lượt xem
Phân biệt lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 419 lượt xem
Phân biệt tế bào động vật và tế bào thực vật?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 176 lượt xem
Phân biệt ti thể và lục lạp?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.9k lượt xem
Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
+1 thích
1 trả lời 132 lượt xem
Trình bày những nét chính về lịch sử của Vương Quốc Campuchia?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...