Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Khó - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 34 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 2 trong Toán lớp 6 bởi T
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Có N người xếp hàng mua vé. Ta đánh số họ từ 1 đến N theo thứ tự đứng trong hàng. Thời gian phục vụ bán vé cho người thứ i là ti. ... qui ước ghi số 0) Ví dụ TICK.INP TICK.OUT 5 2 5 7 8 4 3 9 10 10 17 2 4
đã hỏi 2 tháng 2 trong Tin học lớp 9 bởi thanhtrong Cử nhân (5k điểm) 24 40 82
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
An được mời tham gia trò chơi "Siêu thị may mắn" do đài truyền hình ZTV tổ chức. Siêu thi được đặt trong trường quay truyền hình có n ... ;c trong cách mua này. Ví dụ: SMARKET.INP SMARKET.OUT 12 3 4 1 6 2 2 1 2 0 2 0
đã hỏi 8 tháng 1 trong Tin học lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (5k điểm) 24 40 82
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Cho vật sáng AB vẽ ảnh của vật sáng AB theo 2 cách nhanh cho mk vs nha mk cần gấp
đã hỏi 7 tháng 1 trong Vật lý lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Cho hàm số \(y=\frac{1}{3} x^{3} +mx^{2} -2x-2m-\frac{1}{3}\) có đồ thị \(\left(C\right)\). Gọi \(\left(H\right)\) là hình phẳng giới hạn bởi \(\left(C\right)\), các đường thẳng \(y=0;\, x=0;\, ... A. \(m=\frac{1}{3} .\) B. \(m=\frac{1}{2}\) . C. \(m=\frac{2}{3}\) . D.\( m=\frac{3}{4} .\)
đã hỏi 2 tháng 1 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Tính tích phân \( \int _{0}^{\frac{\pi }{2} }e^{x^{3} +\sin x} (3x^{2} +\cos x)dx.\) A. \(e^{\frac{\pi ^{3} }{8} +1} -1. \) B. \(e^{\frac{\pi ^{3} }{8} +1} +C. \) C.\( e^{\frac{\pi ^{3} }{8} -1} -1. \) D. \(e^{\frac{\pi ^{3} }{8} -1} +C.\)
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
\(\int \frac{{\it x.}{\rm ln}\left({\rm x+}\sqrt{{\rm x}^{2} {\rm +1}} \right)}{\sqrt{{\rm x}^{2} {\rm +1}} } {\rm dx} \)
đã hỏi 30 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
\(\int \frac{\ln \left(\cos {\it x}\right)}{\cos ^{2} {\it x}} d{\it x} \)
đã hỏi 30 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
\(\int \left(x{\rm e}^{2x} -\frac{x}{\sqrt{4-x^{2} } } \right){\rm d}x \)
đã hỏi 30 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
\(\int \frac{x^{2} {\rm e}^{x} }{(x+2)^{2} } {\rm d}x\)
đã hỏi 30 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
\(\int \left(\tan x+{\rm e}^{\sin x} \cos x\right) {\rm d}x\)
đã hỏi 30 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
\(\int \left(\tan ^{2} x+\tan x+1\right){\rm e}^{x} {\rm d}x \)
đã hỏi 30 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
\(\int e^{2x} \cos 3x{\rm d}x\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
\(I=\int {\rm e}^{x} \cos ^{2} x\, {\rm d}x\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
\(\int \frac{3+\ln x}{\left(x+1\right)^{2} } {\rm d}x \)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
\(\int \frac{2x\ln x}{\left(x^{2} +1\right)^{2} } {\rm d}x \)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
\(\int x^{3} \ln ^{2} x\, {\rm d}x \)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
\( \int \frac{1}{x.\ln x.\ln \left(\ln x\right)} {\rm d}x\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
\(\int \frac{\ln ^{2} x}{x\sqrt{\ln x+1} } {\rm d}x\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. miniwithst681

  267 Điểm

 2. dinhthiyen_trunghoa595

  215 Điểm

 3. trannhat900

  206 Điểm

 4. Yasuo_VN

  188 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
...