Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Khối-nón - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Một khối đá có hình là một khối cầu có bán kính 3a, người thợ thợ thủ công mỹ nghệ cần cắt và gọt viên đá đó thành một viên ... . \) \(C. 12\sqrt{2} \pi a^{3} . \) \(D. \frac{32}{3} \pi a^{3} .\)
đã hỏi 22 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Cho mặt cầu tâm O bán kính R=3. Mặt phẳng \(\left(P\right)\) cách O một khoảng bằng x, cắt mặt cầu theo một đường tròn \(\left(C\right)\). Hình nón \(\left(P\right)\) có ... lớn nhất. \(A. x=\sqrt{3} . \) \(B. x=\sqrt{2}\) . \(C. x=2. \) \(D. x=1.\)
đã hỏi 22 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
Cho mặt cầu tâm O bán kính R. Xét mặt phẳng \(\left(P\right)\) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn \(\left(C\right).\) Hình nón \(\left(N\right)\) có đỉnh ... } R. \) \(B. h=\sqrt{2} R. \) \(C. h=\frac{4R}{3} . \) \(D. h=\frac{3R}{2} .\)
đã hỏi 22 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Cho mặt cầu \(S\left(I\, ;\, 4\right)\) và một đường kính AB. Gọi J là điểm thuộc đoạn IB và J không trùng I và B. Gọi \(\left(P\right)\) là mặt phẳng vuông góc ... ;. \(A. 24\pi . \) \(B. 48\pi . \) \(C. 8\sqrt{3} \pi . \) \(D. 24\sqrt{3} \pi \)
đã hỏi 21 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Cho hình nón có chiều cao \(h=4\, \) nội tiếp mặt cầu \(S(O;\, R)\). Tính diện tích của thiết diện đi qua đỉnh và cắt đáy của hình nón theo một cung có ... =6\sqrt{2} . \) \(B. S=3\sqrt{2}\) . \(C. S=3\sqrt{3} . \) \(D. S=6\sqrt{3} .\)
đã hỏi 21 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Cho hình nón có chiều cao h=40 nội tiếp mặt cầu \(S(O;\, R) \) với \(R=\frac{205}{4} \, .\) Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách ... .\) Tính diện tích của thiết diện. A. S=800, . B. S=1200. C. S=1600. D. S=2000.
đã hỏi 21 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Cắt một hình trụ có bán kính đáy là a bằng mặt phẳng \(\left(\alpha \right)\) vuông góc mặt đáy, ta được thiết diện là một hình chữ nhật ABCD có ... \) \(B. 10\pi a^{2} . \) \(C. 12\pi a^{2} . \) \(D. 9\pi a^{2} .\)
đã hỏi 19 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 179 lượt xem
Cho hình nón có chiều cao và bán kính đáy đều bằng 1. Mặt phẳng \(\left(P\right)\) đi qua đỉnh của hình nón và cắt đáy theo dây cung có độ ... sqrt{2} }{2} . \) \(C. \frac{\sqrt{3} }{3} . \) \(D. \frac{\sqrt{21} }{7} .\)
đã hỏi 19 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Cho hình nón đỉnh S, đáy là đường tròn \(\left(O;\, 5\right)\).Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón cắt đường tròn đáy tại hai điểm A ... 3\sqrt{13} }{4} . \) \(C. \frac{3\sqrt{2} }{7} . \) \(D. \frac{\sqrt{13} }{2} .\)
đã hỏi 19 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Cho hình nón tròn xoay \(\left(N\right)\) có đỉnh S, chiều cao bằng bán kính đáy và bằng h. Mặt phẳng \(\left(\alpha \right) \) đi qua đỉnh S và tạo với trục của ... ng \(\left(\alpha \right)?\) A. \frac{3}{2} . B. 1. C. \frac{2}{3} . D. \frac{3}{4} .
đã hỏi 19 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Cho khối nón đỉnh S, đường cao SO. Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng cách từ O đến \(\left(SAB\right)\) bằng \(\frac{a\sqrt{3} }{3} , \ ... .\) \(C. \frac{\pi a^{3} \sqrt{2} }{12} . \) \(D. \frac{\pi a^{3} \sqrt{3} }{4} .\)
đã hỏi 19 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Cho hình nón đỉnh S có đường sinh là a, góc giữa đường sinh và đáy là \(30{}^\circ\) . Mặt phẳng \(\left(P\right)\) cắt hình nón theo hai đường sinh SA,SB ... B. \frac{a\sqrt{3} }{12} . \) \(C. \frac{3a}{4} . \) \(D. \frac{a\sqrt{3} }{4} .\)
đã hỏi 19 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Cho hình nón tròn xoay đỉnh S, có chiều cao h=a và bán kính đáy r=2a. Một mặt phẳng \(\left(P\right)\) đi qua đỉnh S cắt đường tròn đáy tại hai đi&#7875 ... =\frac{a\sqrt{2} }{2}\) . \(C. d=\frac{a\sqrt{3} }{2} . \) \(D. d=a\sqrt{3} .\)
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Cho hình nón đỉnh S, đường cao SO, A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng cách từ O đến \(\left(SAB\right)\) bằng \(\frac{a\sqrt{3} }{3}\) v&agrave ... {\sqrt{3} }{2} \right). \) \(D. \pi a^{3} \sqrt{3} \left(1+\frac{\sqrt{3} }{2} \right).\)
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn tâm O, bán kính \(a\sqrt{3}\) , góc ở đỉnh hình nón là \(\varphi =120{}^\circ\) . Cắt hình nón bởi mặt phẳng qua đ ... \(B. a^{2} \sqrt{3} . \) \(C. a^{2} \frac{\sqrt{3} }{4} . \) \(D. 3a^{2} \).
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Cho hình nón tròn xoay có bán kính đáy bằng 2 và diện tích xung quanh bằng \(4\sqrt{2} \pi\) . Góc ở đỉnh của hình nón đã cho bằng \(A. 60{}^\circ . \) \(B. 150{}^\circ . \) \(C. 90{}^\circ . \) \(D. 120{}^\circ .\)
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
Cho hình nón \(\left(N\right)\) có đỉnh S, tâm đường tròn đáy là O, bán kính đáy \(R=3\sqrt{3}\) . Một mặt phẳng qua S cắt hình nón \(\left(N\right)\) theo thiế ... ) \(A. 120{}^\circ . \) \(B. 60{}^\circ . \) \(C. 15{}^\circ . \) \(D. 30{}^\circ .\)
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Cho hình nón đỉnh Scó đường SO=a, diện tích mặt đáy bằng \(3\pi a^{2}\) . Gọi AB là một dây cung của đường tròn đáy của hình nón. Tính theo a ... sqrt{3} a^{2} .\) \(B. 4a^{2} .\) \(C. 2a^{2} . \) \(D. \sqrt{3} a^{2} .\)
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Cho hình nón đỉnh S có đường SO=a. Gọi AB là một dây cung của đường tròn đáy của hình nón. Biết rằng tam giác SAB vuông và khoảng cách từ O ... \(A. 120^{0} . \) \(B. 60^{0} . \) \(C. 90^{0} . \) \(D. 150^{0} .\)
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Cho hình nón có đỉnh S, trục SO, bán kính R, chiều cao h. Dây cung AB thuộc đường tròn đáy và cách O một khoảng \(\frac{R}{2}\) như hình vẽ. Ký hiệu \( ... {\sqrt{11} }{8} R. \) \(C. h=\left(\sqrt{2} -1\right)R. \) \(D. h=\frac{1}{3} R.\)
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1621 Điểm

 2. phuphuphu

  696 Điểm

 3. Minayo_Lovell

  516 Điểm

 4. trannhat900

  439 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. thanhtrong

  105 Điểm

 2. lgbt.lold517

  57 Điểm

 3. nguyentulinh

  55 Điểm

 4. hoangvy

  39 Điểm

...