Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Khang1000 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Những câu ca dao về lòng trung thực
đã hỏi 8 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
  • khang1000
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
Những câu ca dao về lòng khoan dung
đã hỏi 8 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
Những câu ca dao về tình mẫu tử
đã hỏi 8 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 67 lượt xem
Những câu ca dao về tình cảm gia đình
đã hỏi 8 tháng 11, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 55 lượt xem
Đại từ là gì? Cho ví dụ?
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
Từ ghép là gì? Có mấy loại từ ghép? Cho ví dụ một loại?
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Từ láy là gì? Có mấy loại từ lấy? Cho ví dụ một loại?
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
38. Trên hình vẽ biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gi? A. Ánh sáng đang chuyển động B. Ánh sáng mạnh hay yếu C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm D. Hướng truyền của ánh sáng
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Vật lý lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Câu 37. Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo: A.    Alt B.    Ctrl C.    Shift D.    Tab
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 89 lượt xem
Câu 38. Theo mặc định dữ liệu số được căn lề: Lề trái Lề giữa Lề phải Căn đều hai bên lề.
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 73 lượt xem
39. Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn? A. Ngọn nến sáng yếu hơn B. Ngọn nến sáng mạnh hơn C. Không có gì khác D. Chỉ nhìn thấy một phần của ngọn nến  
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Vật lý lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 142 lượt xem
Câu 40: Câu nào sau đây không phải là công dụng của chương trình Bảng tính: Tạo bảng điểm của lớp em Bảng theo dõi ... Vẽ biểu đồ từ bảng số liệu cho trước Soạn thảo văn bản
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Đại từ là gì? Cho 3 ví dụ
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
Từ ghép là gì? Cho 3 ví dụ
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
Cách nhận biết phương thức biểu đạt: nghị luận
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 127 lượt xem
Cách nhận biết phương thức biểu đạt: biểu cảm
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 156 lượt xem
Cách nhận biết phương thức biểu đạt: tự sự
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 151 lượt xem
Cách nhận biết phương thức biểu đạt: miêu tả
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 141 lượt xem
36. Chọn câu sai: A. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng hội tụ sẽ gặp nhau tại một điểm B. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng song song thì không thể cắt nhau C. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng đều xuất phát từ cùng một điểm D. Trong chùm sáng phân kì, khoảng cách càng xa nguồn thì chùm sáng càng loe rộng
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Vật lý lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 136 lượt xem
35. Gương cầu lõm có mặt phản xạ là: A. Mặt ngoài của một phần mặt cầu. B. Mặt trong của phần mặt cầu. C. Mặt cong. D. Mặt lõm.
đã hỏi 7 tháng 11, 2021 trong Vật lý lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
  1. vongochuy

    252 Điểm

  2. luckyyhappyy07687

    76 Điểm

  3. tint9147228

    60 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...