Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Khang1000 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 4 trong Địa lý lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
  • khang1000
0 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 4 trong Địa lý lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 4 trong Địa lý lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 28 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 4 trong Sinh học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 4 trong Sinh học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 4 trong Sinh học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 4 trong Sinh học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 4 trong Sinh học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 31 lượt xem
Cho các chất có CTHH sau: CuO, Ca, He, Na2O, FeO, SiO2, Al2O3, Na2CO3, P2O5, C4H10 1.Gọi tên và viết CT cấu tạo của những chất là ô-xit axit 2.Chất nào tác dụng được với khí oxi, khí hiđrô, nước? Viết PTHH
đã hỏi 24 tháng 2 trong Hóa học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Cho tam giác ABC có B = 2C, AB = 8cm, BC = 10cm. Nếu ba cạnh của tam giác trên là ba số tự nhiên liên tiếp thì mỗi cạnh là bao nhiêu
đã hỏi 19 tháng 2 trong Toán lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
g) -3x² + 5x -2=0 h)x ²-49x+46=0 k)4x²+20x+19=1
đã hỏi 19 tháng 2 trong Toán lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 50 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 2 trong Ngữ văn lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 45 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 2 trong Sinh học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Hình thang ABCD(AB//CD),AB=2,5cm,AD=3,5cm,BD=5cm và góc DAB=góc DBC a,Chứng minh AB.AC=AD.BD b,Tính độ dài các cạnh BC,CD
đã hỏi 19 tháng 2 trong Toán lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 14 tháng 2 trong Lịch sử lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 38 lượt xem
đã hỏi 6 tháng 2 trong GD Công dân lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
  1. vongochuy

    252 Điểm

  2. luckyyhappyy07687

    76 Điểm

  3. tint9147228

    60 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...