Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Kiphuong1000 - Các câu hỏi được Tag gần đây

+4 phiếu
2 câu trả lời 1.2k lượt xem
Rewrite the following sentences, using the given words below : Question 1. Mr. Dryden mended the washing machine. ⟹ The washing . Question 2. The room is so small that we can't live in it. (too to) ⟹ The room . Question 3. He arrived in the middle of our ... . That film made me bored. (boring) ⟹ I  . Question 5. They have never seen that film before. ⟹ This is the first
đã hỏi 3 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.6k điểm)
 • kiphuong1000
 • tiếng
 • nha
 • mọi
 • người
+2 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Lượng bức xạ con người tiếp xúc khi đi máy bay
đã hỏi 14 tháng 1, 2018 trong Khác bởi kakashi Cử nhân (3.1k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 426 lượt xem
kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là  Thiếc hàn nóng chảy ở khoảng 180°C. Cho biết thiếc hàn à chất tinh khiết hay có trộng lẫn chất khác. Giải thích
đã hỏi 24 tháng 8, 2017 trong Hóa học lớp 8 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 107 lượt xem
cho x²-y=a; y²-z=b; z²-x=c  (a, b, c là hằng số) chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x, y, z  P=x³(z-y²)+y³(x-z²)+z³(y-x²)+xyz(xyz-1)
đã hỏi 24 tháng 8, 2017 trong Toán lớp 8 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 96 lượt xem
Phân tích cuộc đối thoại giữa người cô và bé Hồng theo bảng sau:   nhân vật người cô nhân vật bé Hồng Lời nói     Thái độ, cử chỉ     Hành động      
đã hỏi 22 tháng 8, 2017 trong Ngữ văn lớp 8 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+3 phiếu
4 câu trả lời 11.1k lượt xem
+2 phiếu
10 câu trả lời 258 lượt xem
đã hỏi 22 tháng 8, 2017 trong Ngoại ngữ bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 372 lượt xem
+3 phiếu
1 trả lời 314 lượt xem
a, (x²+cx+2)(a+b)=x³+x²-2 với mọi x b, (ay²+by+c)(y+3)=y³+2y²-3y với mọi y bài sẽ tương tự với bài này nha: tìm a,b,c ..........................., trong bài này mình đã trả lời giúp các bạn có thể xem để làm bài trên
đã hỏi 18 tháng 8, 2017 trong Toán lớp 7 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 14.4k lượt xem
đã hỏi 18 tháng 8, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+2 phiếu
5 câu trả lời 644 lượt xem
không chép sách.............
đã hỏi 17 tháng 8, 2017 trong Sinh học lớp 8 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 174 lượt xem
a, 3x².(ax²-2bx-3c)=3-12x³+27x²  với mọi x b, -3.(mx²+nx+p)=3-12+3  với mọi x
đã hỏi 16 tháng 8, 2017 trong Toán lớp 7 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+3 phiếu
5 câu trả lời 262 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 3.0k lượt xem
1. Mrs.Brown said: "you may use the phone" -> Mrs.Brown permitted me__________ 2. My teacher said: "I think you should take another English course" -> My teacher advised me__________ 3. The doctor said: " take a deep breath" -> The doctor told the ... My mother reminded me__________ 5. The Smiths said: " would you like to come to our house for dinner?" -> The Smiths invited us__________
đã hỏi 11 tháng 8, 2017 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.4k lượt xem
1. They are pulling down the old theatre. 2. People are spending far more money on foot now. 3. The librarian says that they are starting a new system because people were not returning books.  4. they are building a new road here. 5. Mike is doing a lot of ... carrying our suitcases. 9. The government is spending little money on roads. 10. You can't go in. They are interviewing her for the TV.
đã hỏi 7 tháng 8, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 1.6k lượt xem
1. We (go)...to that village to do volunteer work last week 2. Lan (do)...her project yet? 3. I (not work)...here for three years. 4. Lan (be)...at home when we went out. 5. We (go)...to that village to do volunteer work several times. 6. Where you (be)...last Sunday?
đã hỏi 5 tháng 8, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 1.1k lượt xem
The painting is bigger than the photograph.(not as...as) Hoa ang Tim are both 13 years old. (the same...as) Khanh is a better painter than Giang. (as...as) Her book is not the same as mine. (different from)
đã hỏi 5 tháng 8, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10.2k lượt xem
                                        Khi con tu hú gọi bầy                               Lúa chiêm đạng chín, trái cây ngọt dần                                        Vườn râm dậy tiếng ve ngân                                 Bắp rây ...   Trời xanh càng rộng càng cao                                Đôi con diều sáo lộn nhào tầng không...     P/s: chiều nay mình phải nộp bài rồi, giúp nhanh nha
đã hỏi 4 tháng 8, 2017 trong Ngữ văn lớp 7 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
+2 phiếu
4 câu trả lời 86 lượt xem
đã hỏi 31 tháng 7, 2017 trong Khác bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 201 lượt xem
nêu ví dụ về các BPTT: so sánh(so sánh ngang bằng; so sánh ko ngang bằng), nhân hóa (dùng những từ vốn gọi người để gọi vật; dừng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật; trò chuyện, xưng hô với vật như với người), ẩn dụ (ẩn dụ hình ... cái trừu tượng), .......... nói chung là lấy ví dụ các bptt của chương trình ngữ văn 6 và 7...........mỗi loại 3 vd
đã hỏi 31 tháng 7, 2017 trong Khác bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
 1. PTG

  14911 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  10124 Điểm

 3. vxh2k9850

  8953 Điểm

 4. Khang1000

  5160 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. phamngoctienpy1987844

  25762 Điểm

 2. Khang1000

  22257 Điểm

 3. vxh2k9850

  15447 Điểm

 4. Zake

  13594 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...