Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Làm-nhanh-đúng-mình-tick-cho - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
1.This is the first time I have sung before the class->I have...........  2.They like driving to work ->They are.......  3.The spends 20 minute having breakfast everyday ->It takes...........  4.That shirt is cheap. She can buy it ->(enought...to)  5. The wather was ... ....  9. They would rather walk than ride to school -> They prefer....... 10. He last went  to the zoo in 2015-> He hasn't...... 
đã hỏi 21 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi ...
+1 thích
3 câu trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 1 trong Sinh học lớp 6 bởi Minayo_Lovell Tiến sĩ (10.2k điểm) 8 17 93
0 phiếu
2 câu trả lời 31 lượt xem
hoang mạc sahara được hình thành do có dòng biển lạnh nào chảy qua 
đã hỏi 26 tháng 6, 2020 trong Địa lý lớp 6 bởi nguyễn hương xuân
+1 thích
1 trả lời 30 lượt xem
Nêu cấu tạo động cơ điện 1 pha
đã hỏi 17 tháng 6, 2020 trong Công nghệ lớp 8 bởi phatnguyen25 Cử nhân (1.7k điểm) 11 27 64
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Tính: 10^2+11^2+12^2+...+19^2+20^2
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Toán lớp 6 bởi phuonganh309 Học sinh (168 điểm) 1 4
+1 thích
4 câu trả lời 54 lượt xem
Kể tên các con vật mà bạn sợ nhất?
đã hỏi 21 tháng 4, 2020 trong Sinh học lớp 7 bởi duongluc369215 Cử nhân (3k điểm) 7 21 92
+1 thích
2 câu trả lời 36 lượt xem
Nêu lợi ích của ròng rọc?
đã hỏi 16 tháng 4, 2020 trong Toán tiểu học bởi duongluc369215 Cử nhân (3k điểm) 7 21 92
–1 thích
1 trả lời 60 lượt xem
Nguồn điện có đặc điểm gì?
đã hỏi 10 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 7 bởi duongluc369215 Cử nhân (3k điểm) 7 21 92
+2 phiếu
2 câu trả lời 75 lượt xem
Read the following passage, then choose the correct answer: For the last few years, my children have been going to a summer camp in northern Greece called Skouras Camp. They always seem to have a good time, so if you're wondering what to do with the ... An international summer camp B. Children's summer activities C. Advice on children caring in summer D. Chalkidiki's landscape - the Aegean Sea
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Cử nhân (4k điểm) 4 23 280
+2 phiếu
4 câu trả lời 52 lượt xem
Choose the best word to fill in each blank: In 1816, there were no schools for the deaf in this country. Several people attempted ____( 1 ) __- schools, but all of the schools closed. There were too many problems. The first people ___( 2 ) ____- were Laurent Clerc and Thomas ... 5.          A. so                        B. still                    C. therefore                   D. in addition
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Cử nhân (4k điểm) 4 23 280
+4 phiếu
2 câu trả lời 36 lượt xem
Read the following passage carefully, and then select the best option from 1 to 5:   Robot is the name given to any machine ___ 1__ can do a certain job automatically. These ...  4:            A. doing                    B. does                      C. do                         D. to do  5:            A. for                        B. with                      C. to                          D. by
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Cử nhân (4k điểm) 4 23 280
+4 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
Read the passage bellow, and then choose the best option : The relationship between a teacher and a student can be good or bad, helpful or harmful. Either way, the relationship can affect the students for the rest of his ... A. needs patience and understanding                   B. ought to strict C. should force the student to learn                      D. should be too friendly and permissive
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Cử nhân (4k điểm) 4 23 280
+3 phiếu
2 câu trả lời 81 lượt xem
Choose the best option to fill in each blank:  In the western customs (1) _____ hands is the customary form of greeting, but in China a nod of the head or slight bow is sufficient. Hugging and kissing when greeting are ... A. When                B. Because                 C. So                           D. Although 5. A. Moreover         B. Furthermore         C. However               D. Whatever
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Cử nhân (4k điểm) 4 23 280
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu Có một phụ nữ vừa mất con trai, bà tìm đến một nhà hiền triết và nói: - Có lời cầu nguyện nào mà ông biết có thể đem con trai tôi sống lại ? Nhà tiền triết bảo: - Hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ ... Tập làm văn khoảng 1 trang giấy để chia sẻ về một nỗi buồn mà em đã gặp phải và cách em đã làm để vượt qua nỗi buồn ấy. Mik cảm ơn
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Gokuiqvocuc Học sinh (87 điểm) 1 5
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của ... tỏ luận điểm: Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay luôn có những việc làm thiết thực, ý nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước bất diệt. Mik cảm ơn
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Gokuiqvocuc Học sinh (87 điểm) 1 5
0 phiếu
2 câu trả lời 56 lượt xem
1. It/ be/ cloudy/ yesterday. 2. In 1990/ we/ move/ to another city. 3. When/ you/ get/ the first gift? 4.She/ not/ go/ to the church/ five days ago. 5. They/ happpy/ last holiday? 6. How/ you/ get there? 7. My mother/ make/ two/ cakes/ four/ days/ ago. 8. Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month. 
đã hỏi 3 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi PhungKhanhLinh2k8 Thần đồng (1.3k điểm) 2 12 51
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Câu 1: Nêu cấu tạo của đòn bẩy Câu 2: Nêu công dụng của các loại ròng rọc Câu 3: Sử dụng ròng rọc động để đưa một vật có khối lượng 30kg lên tầng cao của một ngôi nhà. Hãy tính độ lớn của lực kéo vật lên.
đã hỏi 23 tháng 2, 2020 trong Vật lý lớp 6 bởi PhungKhanhLinh2k8 Thần đồng (1.3k điểm) 2 12 51
0 phiếu
2 câu trả lời 64 lượt xem
Câu 1: Nêu cấu tạo của đòn bẩy. Câu 2: Cho ví dụ về đòn bẩy. Câu 3: Nêu 3 cách làm giảm mặt phẳng nghiêng Giúp mình với nha! 
đã hỏi 23 tháng 2, 2020 trong Vật lý lớp 6 bởi PhungKhanhLinh2k8 Thần đồng (1.3k điểm) 2 12 51
+2 phiếu
4 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Nêu ví dụ về câu ca dao châm biếm
đã hỏi 26 tháng 9, 2019 trong Ngữ văn lớp 7 bởi manhbt6810 Cử nhân (3.3k điểm) 7 23 103

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. miniwithst681

  267 Điểm

 2. dinhthiyen_trunghoa595

  215 Điểm

 3. trannhat900

  206 Điểm

 4. Yasuo_VN

  188 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
...