search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. nguyendavit123

  1798 Điểm

 2. nguyendindan

  1602 Điểm

 3. duongthithulvc11120

  1499 Điểm

 4. Kazutora

  842 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

62.3k câu hỏi

205k câu trả lời

61.1k bình luận

10.6k thành viên

Lăng-trụ - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A, \(AB=AC=2,AA'=2\sqrt{2}\) . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình tứ diện AB'A'C là \(A. 8\pi . \) \(B. \frac{32\pi }{3} . \) \(C. \frac{8\pi }{3} . \) \(D. 32\pi .\)
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, \(AB=3a,\, BC=4a\). Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng \(\left(A'BC\right)\) bằng \(\frac{3a}{2}\ ... } . \) \(C. V=\frac{25\pi a^{3} \sqrt{3} }{4} . \) \(D. V=\frac{3\pi a^{3} }{2} .\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C'có \(AB=2a,\, BC=a,\, \widehat{ABC}=120{}^\circ\) và A'B tạo với đáy góc \(60{}^\circ\) . Tính diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp ... 2\sqrt{7} \pi a^{2} .\) \(C. 4\sqrt{3} \pi a^{2} .\) \(D. 4\sqrt{7} \pi a^{2} .\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C', biết góc giữa hai mặt phẳng \(\left(A'BC\right)\) và \(\left(ABC\right)\) bằng \(45{}^\circ\) , diện tích tam giác A'BC bằng \(a^{2} \sqrt{6}\) . Tính thể tí ... } \pi a^{3} . \) \(C. 8\sqrt{3} \pi a^{3} .\) \(D. \frac{4\sqrt{3} }{3} \pi a^{3} .\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có độ dài cạnh bên bằng 3a, đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, góc giữa AC' và mặt phẳng \(\left(BCC'B'\right)\) bằng \(30{}^\circ\) ( ... sqrt{2} +1\right)\pi a^{2} . \) \(C. 9\sqrt{3} \pi a^{2} . \) \(D. 9\pi a^{2} .\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
1 thích
2 câu trả lời 12 lượt xem
Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Bạn có thể vẽ hình ra được không?
đã hỏi 16 tháng 6 trong Toán lớp 12 Tâm
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.
...