Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Lop67tk - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 425 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 7, 2021 trong Địa lý lớp 8 bởi Bac_Da Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 109 lượt xem
nêu đặc điểm phát triển của nấm ?    
đã hỏi 3 tháng 7, 2020 trong Sinh học lớp 6 bởi ngongan1852008399 Học sinh (150 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 273 lượt xem
Trong chu kỳ tế bào, NST và ADN nhân đôi ở?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 164 lượt xem
Nguyên liệu của pha tối trong quang hợp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 206 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân thực là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 284 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân sơ là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
–2 phiếu
1 trả lời 122 lượt xem
Sản phẩm đầu tiên được tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 299 lượt xem
Nơi diễn ra giải đoạn đường phân của quá trình hô hấp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 616 lượt xem
So sánh điểm khác biệt về chính sách đối ngoại của Lào so với Campuchia?
đã hỏi 1 tháng 1, 2020 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
√x+1 =0
đã hỏi 1 tháng 1, 2020 trong Toán lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 158 lượt xem
Trình bày những biểu hiện của sự phát triển của các quốc gia cổ đại phong kiến ĐNÁ từ TK X - XVIII? Vì sao từ giữa TK XVIII - TK XIX các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy thoái?
đã hỏi 30 tháng 12, 2019 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 662 lượt xem
Vì sao Đế quốc ROMA sụp đỗ? Nêu những việc làm mà người Giéc man và tác dụng những việc làm đó?
đã hỏi 30 tháng 12, 2019 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 146 lượt xem
Sự khác nhau giữa Rom và Ram
đã hỏi 24 tháng 12, 2019 trong Tin học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 141 lượt xem
Nêu khái niệm phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh vật? Cho VD từng loại phân?
đã hỏi 23 tháng 12, 2019 trong Công nghệ lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 318 lượt xem
Gió mùa là gì? Nguyên nhân hình thành gió mùa. Trình bày hoạt động của gió mùa ở vùng Nam Á và Đông Nam Á.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 161 lượt xem
Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Giải thích tại sao ở nước ta vào mùa hè vùng duyên hải miền Trung thường không mưa, còn Nam Bộ và Tây Nguyên mưa nhiều.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 147 lượt xem
Hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 387 lượt xem
Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc theo mô hình khảm động?
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 603 lượt xem
Phân biệt lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 467 lượt xem
Phân biệt tế bào động vật và tế bào thực vật?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...