Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Nha - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Tại sao khi bón lót cần bón phân hữu cơ trộn lẫn với 1 phần phân hóa học?
đã hỏi 27 tháng 11 trong Công nghệ lớp 7 bởi Abc
 • giải
 • giúp
 • mình
 • nhanh
 • nha
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Nêu các cách nhập công thức vào ô tính
đã hỏi 26 tháng 10 trong Tin học lớp 7 bởi Linhheo
+1 thích
1 trả lời 26 lượt xem
1.I asked actress when play would start, and she said seven thirty. -> 2.They said on news on the radio that Mount Vesuvius, volcano that destroyed Pompeii, could erupt again. -> 3.Car has revolutionised transport and is absolutely vital to economy of most countries. ->
đã hỏi 24 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi hoang040514763 Thần đồng (600 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 41 lượt xem
1. Do you want to travel to space one day? Nick asked me. 2. What is your favourite sci-fi movie or TV show, Nam? said Viet. 3. Did you see a UFO yesterday evening? the reporter asked Mr. Quang. 4. Have you ever looked through a telescope? I asked ... 9. What are artificial satellites used for? we asked the scientist. 10. Will the Earth ever be visited by aliens? Phong said to Dr. Nelson.
đã hỏi 1 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi xmak1208 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Sự bay hơi là gì Sự ngưng tụ là gì Nêu đặc điểm
đã hỏi 3 tháng 5 trong Vật lý lớp 6 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Thế nào l giống vật nuôi kể tên giống vật nuôi
đã hỏi 3 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi Nguyễn đức việt
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
III) Rewrite the sentences using In spite of or despite Mr John doesn't wear glasses. He is over sixty - In spite of He had much experience in machinery. He didn't succeed in repairing this machine -Despite 
đã hỏi 2 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi ctuan8554705 (-43 điểm)
+1 thích
1 trả lời 34 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 2 trong Toán lớp 7 bởi ctuan8554705 (-43 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 2 trong Toán lớp 7 bởi ctuan8554705 (-43 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 40 lượt xem
quá trình xây dựng chính quyền tự chủ của nhà ngô-đinh-tiền lê ngắn gọn nha 
đã hỏi 23 tháng 12, 2020 trong Lịch sử lớp 7 bởi ctuan8163734 Học sinh (92 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
Trong tác phẩm “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc, vị vua nào không hề có mặt trong tác phẩm nhưng được khắc họa rất đậm nét và linh động ?
đã hỏi 15 tháng 10, 2020 trong Ngữ văn lớp 11 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (55.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 47 lượt xem
Chứng minh không thể sống thiếu tình bạn.
đã hỏi 3 tháng 5, 2020 trong Ngữ văn lớp 7 bởi duongluc369215 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 80 lượt xem
Nêu những thành tựu về văn hóa của Cham-pa.
đã hỏi 28 tháng 4, 2020 trong Lịch sử lớp 6 bởi hanhvscn5s643 Học sinh (145 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
8 . x và x > 0
đã hỏi 27 tháng 4, 2020 trong Toán lớp 6 bởi hanhvscn5s643 Học sinh (145 điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 708 lượt xem
Rewrite the following sentences, using the given words below : Question 1. Mr. Dryden mended the washing machine. ⟹ The washing . Question 2. The room is so small that we can't live in it. (too to) ⟹ The room . Question 3. He arrived in the middle of our ... . That film made me bored. (boring) ⟹ I  . Question 5. They have never seen that film before. ⟹ This is the first
đã hỏi 3 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.6k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 164 lượt xem
Rewrite the following sentences, using the suggestions: 1. You can go with us to the event. You can stay at home watching TV. (using the coordinating conjunctions : “and”, “or”, “but” or “so” ) 2. The furniture was so expensive that I didn’t buy it. -> The furniture was too____________________ 3. Fog held up the trains. -> The ________________________________
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 48 lượt xem
Tìm X (x.2) + (x.2^2) + (x.2^3)+...+(x.2^50) = 2^51 + 498
đã hỏi 30 tháng 9, 2019 trong Toán lớp 6 bởi ErenJeager Thần đồng (811 điểm)
+2 phiếu
4 câu trả lời 91 lượt xem
1. _______sports do you play? - I play volleyball. A. Whom     B. What     C. Who     D.Which is 2. They are_________aerobics now. A. doing     B. done     C. did     D. been doing 3. __________does Lan skip? - Four times a week. A. How long     B. When     C. How     D. How often Các bạn bỏ phiếu cho mình nha và mình mong các bạn giúp đỡ vì mình mới chỉ là Học Sinh.
đã hỏi 25 tháng 4, 2019 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Sasuke_Uchiha Học sinh (135 điểm)
+1 thích
4 câu trả lời 351 lượt xem
Rewrite the following sentences without changing the meaning 1.Nam is a better painter than Lan. ( as...as) 2.Her book is not the same as mine. ( different) 3.I enjoy listening to pop music best. (favourite) 4.This painting is more expensive than that one. ( Not as .... as)  
đã hỏi 10 tháng 11, 2018 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi hsjup123 Học sinh (69 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 200m.Người đó đi 50m đầu tiên hết 25s,đoạn đường còn lại người đó đi với vân tốc 10m/s. Tính vân tốc trung bình của người đi xe đạp trên đoạn dốc đầu và trên cả dốc.    
đã hỏi 7 tháng 8, 2018 trong Vật lý lớp 8 bởi toitenla01 Cử nhân (3.4k điểm)
 1. PTG

  1971 Điểm

 2. Zake

  1598 Điểm

 3. phamngoctienpy1987844

  1095 Điểm

 4. hoangktr8991011

  807 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. PTG

  1976 Điểm

 2. hoangktr8991011

  1941 Điểm

 3. phamngoctienpy1987844

  1850 Điểm

 4. Zake

  1603 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...