Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Ptg - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
-  The black sheep - Black and white - Break a leg - Cost an arm and a leg - Cock-and-bull - Teacher's pet - No pain, no gain
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
  • ptg
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Ngữ văn lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng 1 kg, độ dài dây treo 2 m, góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng 0,175 rad. Chọn mốc thế năng trọng trường ngang với vị trí thấp nhất, g = 9,8 m/s^2. Cơ năng và tốc độ của vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất lần lượt là ?
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
đã hỏi 6 tháng 8, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
đã hỏi 6 tháng 8, 2022 trong Ngữ văn lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...