Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Ptg - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
Dấu vết của dương xỉ trên than đá được phát hiện có từ đại Cổ sinh thuộc bằng chứng tiến hóa nào ?
đã hỏi 11 tháng 8 trong Sinh học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 38 lượt xem
Hãy nêu một vài tác nhân hóa học gây đột biến gen ?
đã hỏi 11 tháng 8 trong Sinh học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Kể tên một vài hệ sinh thái dưới nước mà bạn biết ?
đã hỏi 11 tháng 8 trong Sinh học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 39 lượt xem
A. CO2  B.Cua C. Tôm D. Cây đước    
đã hỏi 11 tháng 8 trong Sinh học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 152 lượt xem
Lúa mì hoang dại có bộ NST 2n=14. Số NST trong giao tử (n-1) của loài là ?
đã hỏi 11 tháng 8 trong Sinh học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
-  The black sheep - Black and white - Break a leg - Cost an arm and a leg - Cock-and-bull - Teacher's pet - No pain, no gain
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 149 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 129 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Ngữ văn lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 105 lượt xem
Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng 1 kg, độ dài dây treo 2 m, góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng 0,175 rad. Chọn mốc thế năng trọng trường ngang với vị trí thấp nhất, g = 9,8 m/s^2. Cơ năng và tốc độ của vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất lần lượt là ?
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 53 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 63 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8, 2022 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...