Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Số-phức - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 466 lượt xem
Môđun(z1-i)/(z1+2-3i)=1, modun(z2+i)/(z2-1+i)=√2
đã hỏi 21 tháng 4, 2022 trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 129 lượt xem
Gọi z1 và z2 lần lượt là nghiệm của phương trình: \(Z^2 - 2Z +4 =0\). Gọi z1 và z2 lần lượt là nghiệm của phương trình trên. ... ;y đưa về z1 và z2 dạng lượng giác và tính (z1)^2021 và (z2)^2021
đã hỏi 3 tháng 12, 2021 trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 532 lượt xem
Cho số phức z thoả mãn đồng thời hai điều kiện |z-3-4i|=√5 và biểu thức M=|z+2|^2 -|z-i|^2 đạt giá trị lớn nhất. Môđun của số phức z-2-i bằng
đã hỏi 10 tháng 11, 2021 trong Toán lớp 12 bởi Nguyễn vũ
0 phiếu
1 trả lời 565 lượt xem
Xét hai số phức z1,z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} \right|=2,\left|\left(1-i\right)z_{2} \right|=\sqrt{6} và \left|z_{1} -z_{2} \right|=\sqrt{5} .\) Giá trị lớn nhất \(\left|2z_{1} +z_{2} -2021\right|\) bằng \(A. 2044 B. -\sqrt{23} +2021\) \(C. \sqrt{23} +2021 D. 2\sqrt{23} +2021 \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 949 lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\left|z+\bar{z}\right|=1?\) A. 0 B. 1 C. 4 D. 3
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 688 lượt xem
Cho số phức z=2-3i. Môđun của số phức \(\left(1+i\right)\bar{z}\) bằng A. 26. B. 25. C. 5. \(D. \sqrt{26} \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 123 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức 9-5i có tọa độ là \(A. \left(5;-9\right) B. \left(5;9\right)\) \(C. \left(9;-5\right) D. \left(9;5\right) \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 209 lượt xem
Cho hai số phức z=2+3i và w=5+i. Số phức z+iw bằng A. 3+8i B. 1+8i C. 8+i D. 7+4i  
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 117 lượt xem
Số phức liên hợp của số phức z=2-3i là: \(A. \bar{z}=3-2i B. \bar{z}=2+3i\) \(C. \bar{z}=3+2i D. \bar{z}=-2+3i\)
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.0k lượt xem
Cho các số phức z1 và z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} +1+i\right|=1 và \left|z_{2} -2-3i\right|=2.\) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|.\) \(A. 2 B. \frac{3}{2} \) \(C. \frac{5}{2} D. 3\)
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z+i\right|+\left|z-i\right|=4 và \left(z+i\right)\overline{z}\) là số thực? A. 1. B. 2 C. 0 D. 4
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 145 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\bar{z}=3+4i. \)Tìm phần ảo của số phức \(z^{2} -i\left|z\right|\) A. -7 B. -29 C. -27 D. 19.
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức 4+7i có tọa độ là \(A. \left(7;-4\right)\) \(B. \left(7;4\right)\) \(C. \left(4;7\right)\) \(D. \left(4;-7\right)\)
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 337 lượt xem
Cho hai số phức z=4+i và w=2-5i. Số phức iz+w bằng A. -1-i B. 1-i C. 1+i D. -1+i  
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Số phức liên hợp của số phức z=-2+3i là \(A. \overline{z}=2-3i\) \(B. \overline{z}=2+3i\) \(C. \overline{z}=-2-3i\) \(D. \overline{z}=-2+3i\)
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 144 lượt xem
Cho các số phức \(z_{1} ,z_{2} ,\, z_{3} \) thỏa mãn \(\left|z_{1} +1-4i\right|=2,\, \left|z_{2} -4-6i\right|=1 và \left|z_{3} -1\right|=\left|z_{3} -2+i\right|. \)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\ ... {\sqrt{14} }{2} +2\) \(B. \sqrt{29} -3\) \(C. \frac{\sqrt{14} }{2} +2\sqrt{2} \) \(D. \sqrt{85} -3\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\sqrt{13}\) và \(\left(z-2i\right)\left(\overline{z}-4i\right)\) là số thuần ảo? A. 1 B. 2 C. 0 D. 4
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 547 lượt xem
Cho số phức z=1+i. môđun của số phức \(z.\left(4-3i\right)\) bằng \(A. \left|z\right|=5\sqrt{2}\) \(B. \left|z\right|=\sqrt{2}\) \(C. \left|z\right|=25\sqrt{2}\) \(D. \left|z\right|=7\sqrt{2}\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 561 lượt xem
Cho số phức z=-2+3i. Điểm biểu diễn của \(\overline{z}\) trên mặt phẳng tọa độ là \(A. M\left(2;3\right)\) \(B. N\left(-2;-3\right)\) \(C. P\left(2;-3\right)\) \(D. Q\left(-2;3\right)\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. 4 tb A,B,C,D NP. Tế bào B (0)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    445 Điểm

  3. thinhcry

    286 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...