Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Số-phức - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 340 lượt xem
Môđun(z1-i)/(z1+2-3i)=1, modun(z2+i)/(z2-1+i)=√2
đã hỏi 21 tháng 4 trong Toán lớp 12 bởi Khách
 • khó
 • min-max
 • số-phức
0 phiếu
0 câu trả lời 103 lượt xem
Gọi z1 và z2 lần lượt là nghiệm của phương trình: \(Z^2 - 2Z +4 =0\). Gọi z1 và z2 lần lượt là nghiệm của phương trình trên. ... ;y đưa về z1 và z2 dạng lượng giác và tính (z1)^2021 và (z2)^2021
đã hỏi 3 tháng 12, 2021 trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 420 lượt xem
Cho số phức z thoả mãn đồng thời hai điều kiện |z-3-4i|=√5 và biểu thức M=|z+2|^2 -|z-i|^2 đạt giá trị lớn nhất. Môđun của số phức z-2-i bằng
đã hỏi 10 tháng 11, 2021 trong Toán lớp 12 bởi Nguyễn vũ
0 phiếu
1 trả lời 399 lượt xem
Xét hai số phức z1,z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} \right|=2,\left|\left(1-i\right)z_{2} \right|=\sqrt{6} và \left|z_{1} -z_{2} \right|=\sqrt{5} .\) Giá trị lớn nhất \(\left|2z_{1} +z_{2} -2021\right|\) bằng \(A. 2044 B. -\sqrt{23} +2021\) \(C. \sqrt{23} +2021 D. 2\sqrt{23} +2021 \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 543 lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\left|z+\bar{z}\right|=1?\) A. 0 B. 1 C. 4 D. 3
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 458 lượt xem
Cho số phức z=2-3i. Môđun của số phức \(\left(1+i\right)\bar{z}\) bằng A. 26. B. 25. C. 5. \(D. \sqrt{26} \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức 9-5i có tọa độ là \(A. \left(5;-9\right) B. \left(5;9\right)\) \(C. \left(9;-5\right) D. \left(9;5\right) \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 149 lượt xem
Cho hai số phức z=2+3i và w=5+i. Số phức z+iw bằng A. 3+8i B. 1+8i C. 8+i D. 7+4i  
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 89 lượt xem
Số phức liên hợp của số phức z=2-3i là: \(A. \bar{z}=3-2i B. \bar{z}=2+3i\) \(C. \bar{z}=3+2i D. \bar{z}=-2+3i\)
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 767 lượt xem
Cho các số phức z1 và z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} +1+i\right|=1 và \left|z_{2} -2-3i\right|=2.\) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|.\) \(A. 2 B. \frac{3}{2} \) \(C. \frac{5}{2} D. 3\)
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z+i\right|+\left|z-i\right|=4 và \left(z+i\right)\overline{z}\) là số thực? A. 1. B. 2 C. 0 D. 4
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\bar{z}=3+4i. \)Tìm phần ảo của số phức \(z^{2} -i\left|z\right|\) A. -7 B. -29 C. -27 D. 19.
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức 4+7i có tọa độ là \(A. \left(7;-4\right)\) \(B. \left(7;4\right)\) \(C. \left(4;7\right)\) \(D. \left(4;-7\right)\)
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 218 lượt xem
Cho hai số phức z=4+i và w=2-5i. Số phức iz+w bằng A. -1-i B. 1-i C. 1+i D. -1+i  
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 990 lượt xem
Số phức liên hợp của số phức z=-2+3i là \(A. \overline{z}=2-3i\) \(B. \overline{z}=2+3i\) \(C. \overline{z}=-2-3i\) \(D. \overline{z}=-2+3i\)
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
Cho các số phức \(z_{1} ,z_{2} ,\, z_{3} \) thỏa mãn \(\left|z_{1} +1-4i\right|=2,\, \left|z_{2} -4-6i\right|=1 và \left|z_{3} -1\right|=\left|z_{3} -2+i\right|. \)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\ ... {\sqrt{14} }{2} +2\) \(B. \sqrt{29} -3\) \(C. \frac{\sqrt{14} }{2} +2\sqrt{2} \) \(D. \sqrt{85} -3\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\sqrt{13}\) và \(\left(z-2i\right)\left(\overline{z}-4i\right)\) là số thuần ảo? A. 1 B. 2 C. 0 D. 4
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 427 lượt xem
Cho số phức z=1+i. môđun của số phức \(z.\left(4-3i\right)\) bằng \(A. \left|z\right|=5\sqrt{2}\) \(B. \left|z\right|=\sqrt{2}\) \(C. \left|z\right|=25\sqrt{2}\) \(D. \left|z\right|=7\sqrt{2}\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 443 lượt xem
Cho số phức z=-2+3i. Điểm biểu diễn của \(\overline{z}\) trên mặt phẳng tọa độ là \(A. M\left(2;3\right)\) \(B. N\left(-2;-3\right)\) \(C. P\left(2;-3\right)\) \(D. Q\left(-2;3\right)\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 442 lượt xem
Cho hai số phức \(z=2-i;{\rm w}=3+2i.\) Số phức \(z+{\rm w}\) bằng A. -1-3i B. 6-2i C. 5+i D. 1+3i
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...