Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Số-phức - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 787 lượt xem
Cho ba số phức \(z_{1} ,z_{2}\) và \(z_{3}\) thỏa mãn \(\left|\frac{z_{1} -2z_{2} }{2-z_{1} \bar{z}_{2} } \right|=1\) và \(\left|z_{3} -3-3i\right|=3\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\ ... {3} z_{2} -3iz_{2} \right|\left|z_{1} \right|+\left|z_{1} \right|+\left|z_{2} \right|. \) A.12. B.14. C.15. D.13.
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Gọi \(z_{1} , z_{2}\) là hai trong các số phức z thỏa mãn \(\left|z-3+5i\right|=5 \)và \(\left|z_{1} -z_{2} \right|=6\). Tìm môđun của số phức \(w=z_{1} +z_{2} -6+10i.\) \(A. \left|w\right|=10. \) \(B. \left|w\right|=32. \) \(C. \left|w\right|=16. \) \(D. \left|w\right|=8.\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\sqrt{5}\) . Biết tập hợp các điểm biểu diễn của số phức \(w=\left(1+2i\right)z+i\) là một đường tròn. Tìm bán kí ... ;ng tròn đó? \(A. \sqrt{5} \). \(B. 10 \) \(C. 5. \) \(D. 2\sqrt{5} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,z_{2}\) thỏa mãn \(\left|z_{1} -5+3i\right|=\left|z_{1} -1-3i\right|, \left|z_{2} -4-3i\right|=\left|z_{2} -2+3i\right|\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|+\left|\ ... là \(A. \frac{16}{\sqrt{13} } . \) \(B. \frac{18}{\sqrt{13} } . \) \(C. 2\sqrt{10} . \) \(D. 6.\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 411 lượt xem
Trong mặt phẳng phức, xét hình bình hành có các đỉnh là các điểm biểu diễn các số phức \(0, z, \frac{1}{z}\) và \(z+\frac{1}{z}\) . Biết z có phần thực ... 53}{20} . \) \(B. \frac{60}{37} . \) \(C. \frac{22}{9} . \) \(D. \frac{50}{37} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 484 lượt xem
Cho số phức \(z=a+bi\, \left(a,\, b\in {\rm R}\right)\) thỏa mãn \(\left|2z+2-3i\right|=1\). Khi biểu thức \(2\left|z+2\right|+\left|z-3\right|\) đạt giá trị lớn nhất, giá trị của a-b bằng A. -3. B. 2. C. -2. D. 3.
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 341 lượt xem
Hai điểm \(M,{\rm \; }N\) trong hình vẽ bên dưới là điểm biểu diễn hai số phức \(z_{1} ,{\rm \; }z_{2}\) . Biết \(ON=2OM=2\sqrt{5} . \) Giá trị của \(\left|z_{1}^{2} +z_{2}^{2} \right|\) bằng \(A. 5\sqrt{13} . \) \(B. 5\sqrt{37} . \) \(C. 5\sqrt{31} . \) \(D. 5\sqrt{11} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.4k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z-1\right|=\sqrt{2}\) và \(\left|z+i\right|+\left|z-2-i\right|=4\)? A. 0. B. 4. C. 1. D. 2.
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,\, \, z_{2}\) thoả mãn \(\left|z_{1} +1-2i\right|+\left|z_{1} -3-3i\right|=2\left|z_{2} -1-\frac{5}{2} i\right|=\sqrt{17}\) . Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|+\left ... ; \(A. 3\sqrt{41} . \) \(B. \sqrt{17} +\sqrt{41} .\) \(C. \sqrt{17} -\sqrt{41} . \) \(D. 2\sqrt{17} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 176 lượt xem
Gọi S là tập hợp các số phức z có phần thực và phần ảo đều là các số nguyên đồng thời thoả mãn hai điều kiện: \(\left|z-3-4i\ ... {z}\right|\). Số phần từ của tập S bằng A. 11. B. 12. C. 13. D. 10.
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 595 lượt xem
Cho hai số phức z và w khác 0 thỏa mãn \(\left|z+3w\right|=5\left|w\right|\) và \(\left|z-2wi\right|=\left|z-2w-2wi\right|\). Phần thực của số phức \(\frac{z}{w}\) bằng A. 1. B.-3. C. -1. D. 3.
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
Gọi S là tập hợp tất cả các số phức z thỏa mãn \(\left|z-1\right|=\sqrt{34}\) và \(\left|z+1+mi\right|=\left|z+m+2i\right|\) với \(m\in {\rm R}\). Gọi \(z_{1} ,z_{2}\) là hai số phức thuộ ... 1} +z_{2} \right|\) bằng \(A.2. \) \(B.2\sqrt{3} . \) \(C.\sqrt{2} . \) \(D.3\sqrt{2} .\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Cho 2 số phức z và w thỏa mãn z+2w=8+6i và \(\left|z-{\rm w}\right|=4\). Giá trị lớn nhất của biểu thức \(\left|z\right|+\left|{\rm w}\right|\) bằng \(A. 4\sqrt{6} . \) \(B. 2\sqrt{26} .\) \(C. \sqrt{66} . \) \(D. 3\sqrt{6} .\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
Trong các số phức z thỏa mãn \( \left|z-3-4i\right|=2\) có hai số phức \(z_{1} ,z_{2}\) thỏa mãn \(\left|z_{1} -z_{2} \right|=1\). Giá trị nhỏ nhất của \(\left|z_{1} \right|^{2} -\left|z_{2} \right|^{2}\) bằng \(A. -10 \) \(B. -4-3\sqrt{5} . \) \(C. -5. \) \(D. -6-2\sqrt{5} \)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
Số phức z được biểu diễn trên mặt phẳng như hình sau Hỏi hình nào biểu diễn cho số phức \(z^{2}\) ? A. B. C. D.
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 638 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\left|z-4+\overline{z}\right|+\left|z-\overline{z}\right|\ge 4\) và số phức \({\rm w}=(z-2i)(\overline{z}i+2-4i)\) có phần ảo là số thực không dương. ... \(\left(H\right)\) gần nhất với số nào sau đây? A. 7. B. 17. C. 21. D. 193.
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để có đúng 8 số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện \(\left|z+\overline{z}\right|+\left|z-\overline{ ... \sqrt{2} \right].\) \(C. \left[\sqrt{2} ;2\right]. \) \(D. \left(2;2\sqrt{2} \right).\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 699 lượt xem
Cho hai số phức \(z\) và \(w\) thỏa mãn \(z+2w=8-6i\) và \(\left|z-w\right|=4\). Giá trị lớn nhất của biểu thức \(\left|z\right|+\left|w\right| \) bằng \(A. 4\sqrt{6} . \) \(B. 2\sqrt{26} . \) \(C. \sqrt{66} . \) \(D. 3\sqrt{6} .\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Cho ba số phức \(z_{1} , z_{2} , z_{3}\) thỏa mãn điều kiện \(\left\{\begin{array}{l} {\left|z_{1} \right|=\left|z_{2} \right|=\left|z_{3} \right|=1} \\ {z_{1}^{2} =z_{2} z_{3} } \\ {\left|z_{1} -z_{2} \right|=\frac{\sqrt{6} +\sqrt{2} }{2} } ... {6} +\sqrt{3} -\sqrt{2} . \) \(C. \frac{\sqrt{6} +\sqrt{2} -2}{2} . \) \(D. \frac{-\sqrt{6} -\sqrt{2} +2}{2} .\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\left|z+3\sqrt{2} \right|+\left|z-3\sqrt{2} \right|=8\sqrt{2}\) . Biết rằng tập hợp điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng phức là một Elip. Phương ... } }{14} +\frac{y^{2} }{32} =1. \) \(D. \frac{x^{2} }{124} +\frac{y^{2} }{56} =1.\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...