Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh-học-10 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Tiêm vacxin có tác dụng như thế nào với cơ thể ? Tại sao vacxin có loại chỉ cần tiêm 1 mũi, có loại phải tiêm nhiều mũi ?
đã hỏi 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 10 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Tiêm vắc xin có tác dụng như thế nào với cơ thể? Tại sao khi tiêm vắc xin có loại chỉ cần tiêm một mũi có loại phải tiêm nhiều mũi?
đã hỏi 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 10 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
Nếu không có tính khảm động màn sinh chất sẽ như thế nào ?
đã hỏi 14 tháng 10, 2022 trong Sinh học lớp 10 bởi Yến Nhi
0 phiếu
1 trả lời 172 lượt xem
Nêu các kì của nguyên phân? Nguyên phân có ý nghĩa gì ?
đã hỏi 6 tháng 2, 2022 trong Sinh học lớp 10 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
Enzim là gì? Chức năng?
đã hỏi 6 tháng 2, 2022 trong Sinh học lớp 10 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Nêu các kì của giảm phân? Ý nghĩa của giảm phân?
đã hỏi 6 tháng 2, 2022 trong Sinh học lớp 10 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
Chiều đi của nước trong môi trường đẳng trương và nhược trương ?
đã hỏi 2 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 10 bởi Mhing
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
Một gen có T=1050 nuclêôtit chiếm 35% tổng số nuclêôtit của gen. a/ Chiều dài của gen bằng bao nhiêu µm? b/ Tính tổng số nucleotit của phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên.
đã hỏi 6 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 10 bởi Thuy Nga
+1 thích
1 trả lời 1.2k lượt xem
Một gen có 3000 nuclêôtit có tổng số liên kết hiđrô và liên kết hóa trị giữa Nu với Nu là 6898 trong đó số liên kết hóa trị ít hơn 902 liên kết trên mạch 1 của gen có 300 Guanin và Ađênin chiếm 20% số nucleotit của mạch a) Gen trên dài bao nhiêu micrômet? b) Tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen? c) Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch của gen?
đã hỏi 15 tháng 11, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 329 lượt xem
Nhà Nam có muối một lọ dưa muối,nhưng khi kiểm tra thấy có váng ở lọ dưa muối? Hãy giải thích hiện tượng trên. 
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi Khách
+1 thích
3 câu trả lời 196 lượt xem
Tại sao người tiêm chích ma túy có khả năng nhiễm HIV cao?
đã hỏi 12 tháng 4, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi quin Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 272 lượt xem
Trong chu kỳ tế bào, NST và ADN nhân đôi ở?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 164 lượt xem
Nguyên liệu của pha tối trong quang hợp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 203 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân thực là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 284 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân sơ là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
–2 phiếu
1 trả lời 121 lượt xem
Sản phẩm đầu tiên được tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 298 lượt xem
Nơi diễn ra giải đoạn đường phân của quá trình hô hấp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 387 lượt xem
Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc theo mô hình khảm động?
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 601 lượt xem
Phân biệt lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...