Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh-học-10 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 239 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 11, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi huynhkimthien9.3vt337 Học sinh (55 điểm)
 • sinh-học-10
+1 thích
1 trả lời 250 lượt xem
Một gen có 3000 nuclêôtit có tổng số liên kết hiđrô và liên kết hóa trị giữa Nu với Nu là 6898 trong đó số liên kết hóa trị ít hơn 902 liên kết trên mạch 1 của gen có 300 Guanin và Ađênin chiếm 20% số nucleotit của mạch a) Gen trên dài bao nhiêu micrômet? b) Tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen? c) Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch của gen?
đã hỏi 15 tháng 11, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 142 lượt xem
Nhà Nam có muối một lọ dưa muối,nhưng khi kiểm tra thấy có váng ở lọ dưa muối? Hãy giải thích hiện tượng trên. 
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi Khách
+1 thích
3 câu trả lời 91 lượt xem
Tại sao người tiêm chích ma túy có khả năng nhiễm HIV cao?
đã hỏi 12 tháng 4, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi quin Cử nhân (4.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 97 lượt xem
Trong chu kỳ tế bào, NST và ADN nhân đôi ở?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 57 lượt xem
Nguyên liệu của pha tối trong quang hợp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân thực là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân sơ là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
–2 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Sản phẩm đầu tiên được tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
Nơi diễn ra giải đoạn đường phân của quá trình hô hấp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 178 lượt xem
Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc theo mô hình khảm động?
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 401 lượt xem
Phân biệt lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 143 lượt xem
Phân biệt tế bào động vật và tế bào thực vật?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 126 lượt xem
Phân biệt ti thể và lục lạp?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 333 lượt xem
Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 70 lượt xem
Một phân ARN có chiều dài 0,306 micromet, ARN này có G= 2/3X và A= 405. Gen tổng hợp ARN có tổng % Nu loại A và 1 loại Nu khác là 40%. a. Tính ... của ARN? c. Tính số liên kết hóa trị Đ - P chứa trong gen và trong ARN?
đã hỏi 15 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 108 lượt xem
Tại sao có một số vi sinh vật có thể sống được ở các suối nước nóng?
đã hỏi 30 tháng 9, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi khongdoi04 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (550 điểm)
+1 thích
1 trả lời 41 lượt xem
Tại sao trong khẩu phần ăn hằng ngày cần phải có protein?
đã hỏi 30 tháng 9, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi khongdoi04 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (550 điểm)
+1 thích
1 trả lời 40 lượt xem
Tại sao khi nhiệt độ cơ thể lên trên , con người có thể chết?
đã hỏi 30 tháng 9, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi khongdoi04 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (550 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Hãy nêu vai trò của virut trong sản xuất các chế phẩm sinh học. 
đã hỏi 14 tháng 8, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi nqphu2002 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (645 điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...