Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh-học-9 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 198 lượt xem
Cho các sinh vật sau : chuột, lúa, rắn, đại bàng, vi sinh vật : a. Viết chuỗi thức ăn có đầy đủ các sinh vật trên b. Trong chuỗi thức ăn vừa viết ở câu a, em hãy cho biết tên sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 2.
đã hỏi 1 tháng 5, 2022 trong Sinh học lớp 9 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Quy luật phân li được Menđen phát hiện trên cơ sở thí nghiệm là gì? A. Phép lai một cặp tính trạng. B. Phép lai nhiều cặp tính trạng. C. Phép lai hai cặp tính trạng. D. Tạo dòng thuần chủng trước khi đem lai.
đã hỏi 4 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 407 lượt xem
Trội hoàn toàn là trường hợp nào sau đây? A. F1 đồng tính còn F2 phân li 3 : 1. B. Gen quy định tính trạng trội hoàn toàn lấn át alen cùng cặp để biểu hiện tính trạng trội. C. Thế hệ lai chỉ xuất hiện 1 tính trạng trội. D. Tính trạng trội được biểu hiện ở kiểu gen dị hợp.
đã hỏi 4 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 309 lượt xem
Tính trạng lặn là: A. tính trạng xuất hiện ở F2 với tỉ lệ ¼. B. tính trạng biểu hiện ở kiểu gen đồng hợp lặn. C. tính trạng không được biểu hiện ở F1. D. tính trạng bị tính trạng trội lấn át.
đã hỏi 4 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 289 lượt xem
ở gà: 2n=78; Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều tham gia giảm phân hình thành nên các tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 0,1%. Các trứng hình thành trong buồng trứng đều được đẻ ra và thu được 30 trứng, sau khi ấp nở ra được 16 gà con. Tính số NST bị tiêu biến trong các trứng không nở?
đã hỏi 7 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 133 lượt xem
Hãy nhận xét về các đặc tính (chiều cao, kích thước trái, số hạt...) của giống ngô lai F1 và giống ngô bố mẹ thuần chuẩn Mo17 và B73 Hãy nhận xét về các đặc tính (chiều cao, số lượng bông, số hạt/ số bông, năng suất,...) của giống lúa F1 và giống lúa bố mẹ thuần chủng Zhenshan 97(Z97) và Nipponbare (Nip)
đã hỏi 20 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 234 lượt xem
Cho ví dụ về ưu thế lai và viết sơ đồ lai? Nêu ưu điểm, sự khác nhau giữ F1 với cặp bố và mẹ? Vì sao ưu thể lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ? Có nên lấy F1 của ưu thế lai để thụ giống hay không? Vì sao
đã hỏi 13 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 369 lượt xem
Vai trò của yếu tố môi trường đối với sự phát triển nhân cách
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 179 lượt xem
Nêu cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Nêu cấu tạo của các thành phần trong hệ mạch
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 95 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
SS 2 trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn trong lai 1 cặp tính trạng .Vì sao trong trội không hoàn toàn không cần dùng phép lai phân tích cũng biết được thể đồng hợp trội và thể dị hợp?
đã hỏi 24 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 105 lượt xem
Nêu khái niệm và các dạng ĐB gen. Nguyên nhân của ĐB gen là gì?
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Điều gì khiến chúng ta tiến hóa thành con người?
đã hỏi 18 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 1.2k lượt xem
Ở Đậu Hà Lan, tính trạng quả lục là trội hoàn toàn so với quả vàng. Hãy xác định 1. Kiểu gen của cây đậu quả ... quả lục dị hợp tử nói trên lai với cây đậu quả vàng?
đã hỏi 22 tháng 9, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 83 lượt xem
Nêu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí từ đó nêu biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường không khí?
đã hỏi 20 tháng 5, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi supersmart2005 Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 165 lượt xem
1. Em hiểu thế nào là tăng dân số và yếu tố nào giúp tăng dân số? 2. Tại sao dân số tăng nhanh lại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả xã hội? 3. Ở VN ta đã có những biện pháp nào để giảm sự gia tăng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống? 4. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia?    
đã hỏi 24 tháng 4, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi nhangnguyen2408817 Học sinh (10 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 558 lượt xem
câu 1b ạ, xin giúp đỡ
đã hỏi 16 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Trang58896
+1 thích
2 câu trả lời 217 lượt xem
1/ x 2/x 3/x 4/x
đã hỏi 14 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 2.5k lượt xem
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...