Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tieng-anh - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 thích
1 trả lời 70 lượt xem
1 . suggest + ... ( V_bare / V_ing / to_V ) 2 . deny + ... ( V_bare / V_ing / to_V ) 3 . promise + ... ( V_bare / V_ing / to_V ) 4 . prefer + ... ( V_bare / V_ing / to_V ) 5 . advise + ... ( V_bare / V_ing / to_V ) 6 . encourage + ... ( V_bare / V_ing / to_V )
đã hỏi 12 tháng 5, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.3k lượt xem
What's your places of interest in your area?  What can you do there? 
đã hỏi 1 tháng 8, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Ynnakimeun
0 phiếu
1 trả lời 219 lượt xem
Bài luận về Vietnamese food and the eating habit of Vietnamese people 
đã hỏi 12 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 1.4k lượt xem
+2 phiếu
2 câu trả lời 127 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
Choose the word differs from other A. names B. lives C. dances D. tables
đã hỏi 9 tháng 2, 2022 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 239 lượt xem
A. nights B. days C. years D. weekends
đã hỏi 9 tháng 2, 2022 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 422 lượt xem
"I didn't expect the grim reaper sickle to be this harmful to myself" Dịch giúp mình với ạ
đã hỏi 6 tháng 2, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi petocviprifuka979 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 247 lượt xem
Describe an important invention after computers
đã hỏi 28 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi metraidauthaimoihet Học sinh (104 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 341 lượt xem
Write an passage about a town or a city
đã hỏi 28 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 129 lượt xem
Describe a piece of furniture in your house
đã hỏi 28 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 283 lượt xem
The World Cup is ........... in popularity A. competing B. establishing C. growing D. advancing
đã hỏi 26 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 260 lượt xem
It took him a long time to come to .......... with the fact that he was homeless A. acceptance B. terms C. tabs D. agreement
đã hỏi 26 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 249 lượt xem
They are eating and drinking ______________ chatting. A. such as B. such C. as well as D. as well
đã hỏi 14 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi MT718 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 145 lượt xem
Mike: “ A motorbike knocked Ted down.” _ Jane : “ __________” A. What is it B. What a motorbike C. Poor Ted! D. How terrific
đã hỏi 14 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi MT718 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 262 lượt xem
Are there any interesting films ____________ at the moment? A. on B. in C. at D. about
đã hỏi 14 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi MT718 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 431 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Silent Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 481 lượt xem
Compared with numbers fifty years ago , there are twice more students in college today
đã hỏi 11 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Silent Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 305 lượt xem
1. constitution 2. principles 3. cooperation 4. dominate 5. principles 6. Scholarship 1/ As the ..... of ASEAN, the Charter sets out the rules for closer cooperation among the member states. 2/ Several talented students have been awarded the Singapore...... and will have a chance to study at universities in Singapore. 3/ I hope that Vietnamese athletes will..... the next ASEAN Schools Games.
đã hỏi 1 tháng 12, 2021 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
The environment makes the people and people change due to their environment. I believe that nobody is born bad in this world. Câu này mình lấy trong truyện ra nên mọi người có thể dịch từ ... ng sát nghĩa, với lại dịch không được "sượng trân" ạ
đã hỏi 30 tháng 11, 2021 trong Tiếng Anh tiểu học bởi TittLe Cử nhân (2.5k điểm)

HOT 1 giờ qua

 1. luckyyhappyy07687

  355 Điểm

 2. PTG

  342 Điểm

 3. tnk11022006452

  301 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  203 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...