Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tin-hoc-8 - Các câu hỏi được Tag gần đây

+3 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
Viết chương trình nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương x và n. Hãy tính Q=x! + x^2! +.... + x^n! bằng câu lệnh for-do
đã hỏi 7 tháng 5, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi Anh
 • tin-học-8
 • python
 • pascal
+2 phiếu
3 câu trả lời 1.7k lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 57 lượt xem
Đề bài: Cho N cặp số nguyên dương a, b. Tính ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của mỗi cặp số đó. Yêu cầu: Input: Dòng 1 là số nguyên N (1<= N <= 200).</span>            N dòng tiếp theo gồm 2 số nguyên a, b (1<= a, b <= 10^5).</span> Output: Gồm N ... tương ứng. Ví dụ: Input Output 1 15 27 3 135 3 17 29 44 44 24 12 1 493 44 44 12 24 [Mình sẽ tick cho người làm nhanh - đúng đầu tiên nha!]
đã hỏi 11 tháng 4, 2020 trong Tin học lớp 8 bởi MAN6002 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.
 1. Babyshort

  287 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  242 Điểm

 3. nghiayewnek27435

  75 Điểm

 4. nguyen.nhu.y.25.04.01795

  65 Điểm

 5. hocsinhnguyentrunghieu15102010803

  65 Điểm

 6. dohiennth187

  50 Điểm

 7. saitunglam162210940

  50 Điểm

 8. chithu2k10811

  50 Điểm

 9. nguyenphannhabinh810

  50 Điểm

 10. manh.s116973557

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...