Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trung-bình - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 thích
0 câu trả lời 17 lượt xem
Trong một hộp có 12 bóng đèn, trong đó có 3 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại ba bóng để dùng. Hãy tính xác suất để: a) Cả ba bóng đều hỏng. b) Cả ba bóng đều không hỏng? c) Có ít nhất một bóng không hỏng? d) Chỉ có bóng thứ hai hỏng?
đã hỏi 25 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi quangvu1782 Thần đồng (1.2k điểm) 1 4
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Hãy tìm xác suất để: a) Một học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình b) Một học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình  
đã hỏi 25 tháng 2 trong Toán lớp 11 bởi quangvu1782 Thần đồng (1.2k điểm) 1 4
+1 thích
1 trả lời 26 lượt xem
Tìm n thuộc Z để các phân số sau có giá trị nguyên: -12/n;15/n-2;8/n+1
đã hỏi 30 tháng 1 trong Toán tiểu học bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Tìm n biết \(I=\int _{0}^{\frac{\pi }{2} }\sin ^{n} x\cos x{\rm d}x =\frac{1}{2017} \left(n\ne -1\right).\) A. 10. B. 1005. C. 2016. D. 2017.
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Tìm a biết \(\int _{-a}^{a}\frac{3x^{2} +1}{3^{x} +1} {\rm d}x =130.\) A. a=3. B. a=4. C. a=5. D. a=6.
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho \(I=\int _{0}^{\frac{\pi }{2} }\sin ^{2} x{\rm d}x và J=\int _{0}^{\frac{\pi }{2} }\cos ^{2} x{\rm d}x\) . Hãy chỉ ra khẳng định đúng? A. I>J. B. I=J. C. I D. I+J=1.
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Đặt \(f\left(m\right)=\int _{0}^{m}\cos x{\rm d}x\) , nghiệm của phương trình \(f\left(m\right)=0\) là A. \(m=k2\pi ,k\in {\rm Z}\). B. \(m=\frac{\pi }{2} +k\pi ,k\in {\rm Z}\). C. \(m=k\pi ,k\in {\rm Z}.\) D. \(m=\frac{k\pi }{2} ,k\in {\rm Z}.\)
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho \( \int _{0}^{1}e^{3x} {\rm d}x=\frac{e^{a} -1}{b} \). Khi đó, khẳng định nào sau đây là ĐÚNG ? A. a=-b. B. ab. D. a=b.
đã hỏi 31 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Tìm \(\int x\left(\sin \frac{x}{2} +\cos \frac{x}{2} \right)^{2} {\rm d}x \) A. \(\frac{x^{2} }{2} -x\cos x+\sin x+C.\) B. \(\frac{x^{2} }{2} +x\cos x+\sin x+C. \) C. \(\frac{x^{2} }{2} +x\cos x-\sin x+C. \) D. \(\frac{x^{2} }{2} -x\cos x-\sin x+C.\)
đã hỏi 30 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
\(\int \cos \left(\ln x\right){\rm d}x\)
đã hỏi 30 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
\(\int \frac{{\rm d}x}{{\rm e}^{x} -{\rm e}^{-x} }\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
\(\int \frac{{\rm d}x}{1-{\rm e}^{x} }\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
\(\int \frac{{\rm d}x}{1-{\rm e}^{x} }\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
\(\int x{\rm e}^{3x} {\rm d}x \)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
\(\int x^{2} \ln x\, {\rm d}x\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
\(\int \left(x-2\right)\ln x{\rm d}x\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
\(\int x^{3} {\rm e}^{x^{2} } {\rm d}x\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
\(\int x{\rm e}^{3x} {\rm d}x \)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
\(\int \frac{{\rm d}x}{1-{\rm e}^{x} }\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
\(\int \frac{{\rm d}x}{{\rm e}^{x} -{\rm e}^{-x} }\)
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. miniwithst681

  303 Điểm

 2. trannhat900

  243 Điểm

 3. dinhthiyen_trunghoa595

  227 Điểm

 4. Yasuo_VN

  203 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
...