Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Umenihon713 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 156 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 157 lượt xem
Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các chất thành phần bằng cách cho hỗn hợp và nước, sau đó khuấy kĩ và lọc? A. Bột đá vôi và muối ăn B. Bột than và bột sắt C. Đường và muối D. Giấm và rượu
đã hỏi 30 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 8 bởi anhyeucamlinh0410732 Học sinh (393 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Trong phản ứng ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2g khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3g và 11,7g. Hãy tính khối lượng của Bari clorua BaCl2 đã phản ứng.
đã hỏi 27 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 8 bởi anhyeucamlinh0410732 Học sinh (393 điểm)
+1 thích
1 trả lời 65 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 170 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 101 lượt xem
ai nhanh mik tick nha!
đã hỏi 22 tháng 12, 2021 trong Lịch sử lớp 8 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 94 lượt xem
ai nhanh mik tick nha
đã hỏi 22 tháng 12, 2021 trong Lịch sử lớp 8 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 156 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 288 lượt xem
\(A. amax = Aω^2.\)               \(B. amax = 2Aω\)          \(C. amax = Aω.\)              \(D. amax= A^2ω.\)
đã hỏi 21 tháng 12, 2021 trong Vật lý lớp 6 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 58 lượt xem
đã hỏi 21 tháng 12, 2021 trong Vật lý lớp 6 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 184 lượt xem
I think staying at home all day is______________ because I don't know what to do. BORE
đã hỏi 21 tháng 12, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 204 lượt xem
Ngoc________ eating fast food because it's not good for her health. A. likes B. loves C. hates D. enjoys
đã hỏi 21 tháng 12, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 260 lượt xem
A.photo B.favour C.volleyball D. laugh A.cinema B.comic C. cake D.cool A.guess B. big C. sign D. again
đã hỏi 21 tháng 12, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
đã hỏi 21 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 6 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...