Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Vxh2k9850 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 9 tháng 11 trong Sinh học lớp 8 bởi Lê Văn Tài
 • vxh2k9850
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Nếu đọc bài cho bạn chép trong khi thi mà bị đánh dấu bài thì bị trừ bao nhiêu điểm ạ
đã hỏi 4 tháng 11 trong Toán tiểu học bởi Minh anh
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
Đặt câu có cặp quan hệ từ nguyên nhân kết quả nói về tình yêu thương.(giúp em với)
đã hỏi 19 tháng 5 trong Tiếng Việt tiểu học bởi Meolamkday
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
A. 1976    B. 1986 C. 1991    D. 2000
đã hỏi 6 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
A. Chỉ cần có tốc độ tăng trưởng GDP cao B. Chỉ cần có cơ cấu hợp lí giữa các ngành và các thành phần kinh tế C. Chỉ cần có cơ cấu hợp lí giữa các vùng lãnh thổ D. Cần có nhịp độ phát triển cao; có cơ cấu hợp lí giữa các ngành, các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ
đã hỏi 6 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
A. Công nghiệp       B. Dịch vụ C. Lâm nghiêp       D. Nông nghiệp
đã hỏi 6 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
A. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp tăng nhanh B. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nước ta liên tục là nước xuất siêu C. Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vu đều phát triên ở trình độ cao D. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nông nghiệp và công nghiệp đạt được nhiều thành tựu vững chắc
đã hỏi 6 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
A. 2,0 lần.       B. 2,5 lần. C. 3,0 lần.       D. 3,5 lần.
đã hỏi 5 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
A. biểu đồ tròn.       B. biểu đồ cột hoặc thanh ngang. C. biểu đồ miền.       D. biểu đồ đường.
đã hỏi 5 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
A. Thu nhập bình quân đầu người nước ta có xu hướng tăng lên. B. Thu nhập bình quân đầu người có sự phân hóa giữa các vùng. C. Vùng có kinh tế phát triển có thu nhập cao và ngược lại. D. Các vùng phía Bắc có thu nhập cao hơn các vùng phía Nam.
đã hỏi 5 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
A. có nền kinh tế phát triển nhất. B. có dân số ít nhất. C. có nhiều khu công nghiệp nhất. D. người dân năng động nhất trong cơ chế thị trường.
đã hỏi 5 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
  A.2,1 lần.       B.3,1 lần. C.4,1 lần.       D.5,1 lần.
đã hỏi 5 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 104 lượt xem
cho 5,4g nhôm tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch axitsunfuric loãng thu được nhôm sunfat và khí hiđro Viết PTHH xảy ra Tính khối lượng nhôm sunfat thu được và thể tích khí hiđro thu được ở đktc tính nồng độ mol của dung dịch axitsunfủic tham gia phản ứng
đã hỏi 5 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi mbap
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
A. Đồng bằng sông Hồng       B. Đông Nam Bộ C. Duyên hải Nam Trung Bộ       D. Đồng bằng sông Cửu Long
đã hỏi 4 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
A. Hà Nội       B. TP Hồ Chí Minh C. Hải Phòng       D. Đà Nẵng
đã hỏi 4 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
A. Nông nghiệp hiện là ngành kinh tế phát triển nhất B. Điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị C. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm D. Có sự di dân từ thành thị vè nông thôn
đã hỏi 4 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
A. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng , Đà nẵng B. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ C. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ D. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương
đã hỏi 4 tháng 5 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
A. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều tăng B. Số dân thành thi tăng nhưng tỉ lệ dân thành thị giảm C. Số dân thành thi giảm nhưng tỉ lệ dân thành thị vẫn tăng D. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều giảm
đã hỏi 29 tháng 4 trong Địa lý lớp 12 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
 1. PTG

  16233 Điểm

 2. Tí Vua Đệ Nhất

  4956 Điểm

 3. Nguyễn Thị Nhật Linh

  3337 Điểm

 4. trucanhnguyen

  2967 Điểm

 5. Đức lượng♥ NGTT

  2372 Điểm

 6. hoangvy

  2108 Điểm

 7. ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

  2103 Điểm

 8. ღA.R.M.Yღ

  1916 Điểm

 9. hello mọi người

  1768 Điểm

 10. ♛⊰๖ۣۜHà ๖ۣۜPɧưσηɢ⊱♛

  1617 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...