Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Write-an-email - Các câu hỏi được Tag gần đây

+2 phiếu
2 câu trả lời 1.8k lượt xem
Your pen pal is visiting Vietnam this summer. He /she asks you for some recommendations . Now write an email to suggest where he / she should go to ?
đã hỏi 17 tháng 10, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.0k điểm)
  • write-an-essay
  • write-an-email
  • trung-bình
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...