Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Write-an-essay - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 287 lượt xem
What do you know about generation gap? Why generation gap is increasing? How can we do to reduce it?
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong IELTS bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 254 lượt xem
What good habits do you think we need in life? Write about the advantages of these habits.
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 277 lượt xem
Everybody has dreamt a lot of times in their lives. But how to make a dream come true? What is your dream in life? Write an essay about it.
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 99 lượt xem
Write an essay to explain why deforestation matters and what can we do to stop it.
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 268 lượt xem
Many people have died due to Corona Virus (COVID-19). Do you know the causes of this disease? And what does it effect on? How to prevent it? Write an essay about this pandemic.
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 249 lượt xem
"A friend in need is a friend indeed". What do you think about this sentence?
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
COVID-19 made us stay at home for a long time last year. What do you think about lockdown in our country? Write an essay about it.
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
Do you like camping? Have you ever had a camp trip? Write a passage about going camping.
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 73 lượt xem
Many people prefer to live in city because of its modernity and prosperity. Others like to live in village because they want a peaceful atmosphere. Write an essay to compare life in city vs. life in village.
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 244 lượt xem
Nowadays people use bicycles less as a form of transport. Why is this the case? What can we do to encourage people to use bicycles more?
đã hỏi 26 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi Khách
+1 thích
2 câu trả lời 282 lượt xem
Write an email to your best friend about your favorite dish (50-60words)
đã hỏi 25 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Tt
0 phiếu
3 câu trả lời 166 lượt xem
Which holiday have you done in the past
đã hỏi 12 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Mai trinh
0 phiếu
4 câu trả lời 335 lượt xem
Write about what you do in your free time. Who do you spend the time with? What activities do you do? How long do you spend doing these activities? Are your free-time activities the same during the week and on weekends?
đã hỏi 27 tháng 11, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
+1 thích
2 câu trả lời 266 lượt xem
Describe a person you know who is beautiful or handsome.
đã hỏi 13 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Jjj
0 phiếu
1 trả lời 107 lượt xem
To what extent do you agree or disagree?
đã hỏi 13 tháng 6, 2022 trong Học tập bởi Khách
+1 thích
2 câu trả lời 277 lượt xem
Describe something that you are interested to learn or improve
đã hỏi 12 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Dff
0 phiếu
1 trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 312 lượt xem
đã hỏi 12 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Haiilongg Học sinh (183 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 231 lượt xem
Describe a time when you felt proud of a family member
đã hỏi 12 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Vgg
+1 thích
2 câu trả lời 98 lượt xem
 1. monmon70023220

  455 Điểm

 2. Darling_274

  43 Điểm

 3. 333cuchillthoi302

  28 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...