Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Write-an-essay - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Describe a person you know who is beautiful or handsome.
đã hỏi 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Jjj
 • write-an-essay
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Describe something that you are interested to learn or improve
đã hỏi 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Dff
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
đã hỏi 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Haiilongg Học sinh (46 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Describe a time when you felt proud of a family member
đã hỏi 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Vgg
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Bài luận về Vietnamese food and the eating habit of Vietnamese people 
đã hỏi 11 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Describe an item on which you spent more than expected
đã hỏi 11 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Yggyvv
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Describe a time you were friendly to someone you didn't like
đã hỏi 11 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Hhhh
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Describe a place you visited on vacation
đã hỏi 11 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi mai.mai.mai.760267 Học sinh (50 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Haiilongg Học sinh (46 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Describe a good service you received
đã hỏi 11 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi mai.mai.mai.760267 Học sinh (50 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Describe a foreign person you have heard or known that you think is interesting
đã hỏi 11 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Ygg
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Describe a person who did well in a sports event
đã hỏi 11 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi mai.mai.mai.760267 Học sinh (50 điểm)
 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...