Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Write-an-essay - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 192 lượt xem
Bài luận về Vietnamese food and the eating habit of Vietnamese people 
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 135 lượt xem
Describe an item on which you spent more than expected
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Yggyvv
+1 thích
2 câu trả lời 129 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 194 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
Describe a time you were friendly to someone you didn't like
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Hhhh
0 phiếu
1 trả lời 177 lượt xem
Describe a place you visited on vacation
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi mai.mai.mai.760267 Học sinh (119 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Haiilongg Học sinh (183 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 150 lượt xem
Describe a good service you received
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi mai.mai.mai.760267 Học sinh (119 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 232 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Haiilongg Học sinh (183 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 130 lượt xem
Describe a foreign person you have heard or known that you think is interesting
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Ygg
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
Describe a person who did well in a sports event
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi mai.mai.mai.760267 Học sinh (119 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 216 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Haiilongg Học sinh (183 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 208 lượt xem
Describe a person who solved a problem in a smart way
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Jajsnbsbs
0 phiếu
1 trả lời 185 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Haiilongg Học sinh (183 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 257 lượt xem
Describe a toy that you often played with as a child
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi mai.mai.mai.760267 Học sinh (119 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 272 lượt xem
People in many countries are spending less time with their families. What are the reasons, and effects of this?
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Iyditdit
+1 thích
2 câu trả lời 139 lượt xem
Parents often give children everything they ask for and do what they like. Is it good for children? What are the consequences when they grow us?
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi mai.mai.mai.760267 Học sinh (119 điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...