Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Zake - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 thích
1 trả lời 57 lượt xem
đã hỏi 25 tháng 2, 2022 trong Tiếng Việt tiểu học bởi Đăng Đức Anh
0 phiếu
1 trả lời 169 lượt xem
A. Lipit. B. Pôlisaccarit. C. Prôtêin. D. Glucôzơ.
đã hỏi 31 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 154 lượt xem
A. Mạng lưới nội chất. B. Cơ chất . C. Ti thể. D. Lục lạp.
đã hỏi 31 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
A. Lizôxôm. B. Perôxixôm. C. Gliôxixôm. D. Ribôxôm.
đã hỏi 31 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 84 lượt xem
A. Nêu những tấm gương đạo đức nhằm giáo dục con người, đặc biệt là trẻ em. B. Thể hiện những ước mơ cháy bỏng của nhân dân lao động về hạnh phúc gia đình, về lẽ công bằng và xã hội, về phẩm chất, năng lực tuyệt vời của con người. C. Nêu những tấm gương đạo ... lên lời tâm tình của nhân dân lao động với các nhân vật lịch sử và những tấm gương đạo đức nhằm giáo dục con người, đặc biệt là trẻ em.
đã hỏi 3 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
A. Có sự tham gia của các yếu tố thần kì, kết thúc có hậu. B. Phản ánh những sự kiện lớn của cộng đồng, thường kết thúc có hậu. C. Có sự tham gia của các yếu tố thần kì, kết cấu truyện tương đối thống nhất, thường kết thúc có hậu. D. Kết cấu truyện tương đối thống nhất, thường kết thúc có hậu.
đã hỏi 3 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 158 lượt xem
A. Kể về số phận những con người bé nhỏ. B. Thể hiện ước mơ, khát vọng về công bằng hạnh phúc. C. Giải thích đặc điểm của một số con vật trong thế giới loài vật. D. Có sự tham gia của các yếu tố hoang đường kỳ ảo.
đã hỏi 3 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
đã hỏi 3 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
đã hỏi 3 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 189 lượt xem
A. Trình bày nội dung và ý nghĩa của câu chuyện mình sẽ kể. B. Liệt kê các chi tiết cho câu chuyện mình sẽ kể. C. Nêu những nội dung chính của câu chuyện mình sẽ kể. D. Trình bày bài viết theo bố cục ba phần (mở bài, thân bài, kết bài).
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 205 lượt xem
A. Vì câu tục ngữ có sự hoàn chỉnh, thống nhất cả về nội dung và hình thức. B. Vì câu tục ngữ đã đúc kết lại một kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống. C. Vì câu tục ngữ phản ánh chân thực những gì diễn ra trong cuộc sống. D. VÌ câu tục ngữ có tính liên kết chặt chẽ giữa các vế câu sau.
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
A. Có tính thống nhất về đề tài, tư tưởng, tình cảm. B. Văn bản có bố cục ba phần (mở bài, thân bài, kết bài). C. Văn bản có tính hoàn chỉnh về hình thức. D. Mỗi văn bản nhằm thực hiện một mục đích giao tiếp nhất định.
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
A. Trật tự thời gian B. Đảo trật tự thời gian C. Đan xen trật tự trước sau D. Cả A. B và C
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
A. Hoàn cảnh B. Không gian, thời gian C. Nhân vật chính D. Sự việc chính
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 128 lượt xem
A. Trình bày nội dung và ý nghĩa của câu chuyện mình sẽ kể. B. Liệt kê các chi tiết cho câu chuyện mình sẽ kể. C. Nêu những nội dung chính của câu chuyện mình sẽ kể. D. Trình bày bài viết theo bố cục ba phần (mở bài, thân bài, kết bài).
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
A. Ô-đi-xê B. Hô-me-rơ C. A-sin D. Uy-lít-xơ
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
A. Không ai có thể xê dịch đi đâu được, trừ thần linh. B. Được kê bằng những tảng đá thật khít nhau. C. Được làm bằng thân và cành cây ô-liu. D. Được làm bằng những tấm da màu đỏ rất đẹp.
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
A. Ấn Độ B. Hy Lạp C. Ai Cập D. Ý
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 75 lượt xem
A. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ. B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng. C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim. D. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP…
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...