Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Doanhthu0105

Thành viên trong: 2 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên Anh Thư Đỗ

Hoạt động của Doanhthu0105

Điểm: 1,819 điểm (hạng #216)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 206 (trong đó có 37 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 84 (có 11 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 câu hỏi, 41 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 47 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
...