Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên kazutora

Thành viên trong: 9 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên W . W

Hoạt động của kazutora

Điểm: 4,323 điểm (hạng #97)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 358 (trong đó có 342 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 120 (có 77 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 49 câu hỏi, 158 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 207 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 102 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 26
Vì sự công bằng hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
...