Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Yi_Ahri

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ๖ۣۜJacK๛

Hoạt động của Yi_Ahri

Điểm: 15,251 điểm (hạng #14)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 745 (trong đó có 725 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 761 (có 252 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 153
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 257 câu hỏi, 763 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 945 bỏ phiếu, 75 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 860 bỏ phiếu, 67 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 139
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 72
Câu hỏi hay hạng III x 104
Thành tích hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 8
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 56
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 4
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 12
Thành tích hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
...