Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên mai.mai.mai.760267

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Ngọc Mai

Hoạt động của mai.mai.mai.760267

Điểm: 119 điểm (hạng #2,897)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 15 (trong đó có 14 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (4)

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x15
Vì sự trở lại hạng III x1
100 điểm x1

Bạc (2)

Câu hỏi hot hạng II x16
Vì sự trở lại hạng II x1
...