background

Letalk

Nhắn tin miễn phí và dễ dàng

Tính năng ưu việt

Phòng chat

Không chỉ là tin nhắn với một người, mà bạn cũng có thể chia sẻ với nhiều người

Ảnh động GIF

Hàng triệu ảnh GIF được chia sẻ từ Giphy luôn sẵn sàng để bạn sử dụng và bày tỏ cảm xúc một cách thú vị hơn

Chia sẻ ảnh và file

Không chỉ là những dòng tin nhắn đơn thuần nữa bạn có thể chia sẻ ảnh, video và hơn thế nữa.

Mọi lúc mọi nơi

Cho dù bạn có ở trên thiết bị nào, chỉ cần có internet, tin nhắn sẽ luôn được đồng bộ theo thời gian thực