Reading:
Chính sách hoàn tiền

1 năm ago

Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi đặt hài lòng của người học lên hàng đầu. Tất cả các lớp học đều được bảo vệ bởi chính sách Cam kết hài lòng của chúng tôi, giúp phụ huynh có thể được hoàn tiền trong các trường hợp dưới đây.  


Chúng tôi đặt hài lòng của người học lên hàng đầu. Tất cả các lớp học đều được bảo vệ bởi chính sách Cam kết hài lòng của chúng tôi, giúp phụ huynh có thể được hoàn tiền trong các trường hợp dưới đây.  

Hoàn tiền toàn bộ:

  • Phụ huynh được hoàn lại bộ tiền hoàn lại nếu quyết định rút khỏi lớp học trong vòng 24 giờ sau khi mua. Lưu ý rằng thời hạn hoàn trả 24 giờ chỉ áp dụng cho đến khi lớp học bắt đầu. 
  • Phụ huynh được hoàn lại toàn bộ tiền nếu giáo viên hủy lớp trước buổi học đầu tiên của lớp.
  • Trong trường hợp giáo viên bỏ lỡ buổi học duy nhất trong lớp học (tức lớp học chỉ có số buổi học là 1 buổi), phụ huynh có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền học, hoặc đợi giáo viên sắp xếp lại giờ học khác.
  • Trong trường hợp giáo viên thay đổi ngày hoặc giờ học trước ngày lớp học bắt đầu, phụ huynh có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền.

Hoàn tiền một phần:

  • Nếu giáo viên không dạy đủ số buổi học như đã thông báo, phụ huynh sẽ được hoàn tiền các buổi học chưa được tổ chức.
  • Nếu giáo viên hủy một lớp học đang diễn ra, phụ huynh sẽ nhận được tiền hoàn lại cho các buổi học chưa được tổ chức.

Các chính sách khác

  • Nếu học sinh bỏ lỡ một buổi học thì không được hoàn lại tiền cho buổi học đó. 
  • Nếu bỏ lỡ 3 buổi họp lớp liên tiếp mà không thông báo với giáo viên, giáo viên có thể hủy lớp (đối với lớp có 1 học sinh) học hoặc tạm ngưng việc học của học sinh. Giáo viên cũng có thể chuyển học sinh sang một buổi khác trong cùng một lớp học nếu được sự đồng ý của phụ huynh.

Quý vị cần tư vấn hoặc trợ giúp thêm, xin vui lòng liên hệ:

SĐT: 093.884.8549
Email: [email protected]
Hoặc nhắn tin qua Facebook để được hỗ trợ.

Arrow-up