Truy cập, quản lý tài khoản dễ dàng, bảo mật

Tài Khoản Selfomy cung cấp cho bạn khả năng truy cập cùng lúc vào nhiều dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi Selfomy, đồng thời quản lý và cập nhật thông tin tài khoản một cách dễ dàng và bảo mật.

Tính năng


Bảo mật

Quá trình đăng nhập, đăng ký và quản lý thông tin đều được áp dụng các kĩ thuật và công nghệ bảo mật mới nhất.

Xác thực hai lớp

Nhờ vào Authy, tài khoản của bạn giờ đây có thể kích hoạt thêm tính năng xác thực hai lớp khi đăng nhập nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản.

Theo dõi đăng nhập

Chúng tôi cũng cung cấp báo cáo đầy đủ thông tin về các phiên đăng nhập vào tài khoản để theo dõi và ngăn chặn sớm các mối nguy hiểm có thể xảy ra.

Sản phẩm & Dịch vụ dùng Tài Khoản Selfomy

Xem thêm về các sản phẩm khác tại đây

Bắt đầu sử dụng các sản phẩm của
Selfomy


Tạo tài khoản Đăng nhập