Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên ๖ۣۜAngelica

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên (đã khóa)
Họ và tên

Hoạt động của ๖ۣۜAngelica

Điểm: -12,191 điểm (hạng #11,069)
Các câu hỏi: 177 (trong đó có 119 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,239 (có 436 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 733
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 159 câu hỏi, 392 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 545 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,278 bỏ phiếu, 83 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Câu hỏi hot hạng III x169
Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x273
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x85
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x3

Bạc (16)

Câu hỏi hot hạng II x141
Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x6
Câu hỏi hay hạng II x1

Đồng (2)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1

Vàng (15)

Câu hỏi hot hạng I x81
Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Biên tập viên hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
10,000 điểm x1
Thành tích hạng I x1
Bình luận hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Câu hỏi hay hạng I x1
...