Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
a/ Tam giác vuông trở thành tam giác vuông cân b/ Tam giác cân trở thành tam giác vuông cân
đã hỏi 8 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
a/ down   b/ up   c/ off   d/ on
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
a/ in   b/ at   c/ of   d/ with
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
a/ solve    b/ cope    c/ face    d/ find
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
kì 1 em được hạnh kiểm khá,học kì 2 em được hạnh kiểm tốt vậy cuối năm được hạnh kiểm gì ạ mọi người giúp e với nhé ạ em cảm ơn em học Trường THCS 
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Khác bởi tinhoanhanhkiet2020935 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Xét hai mệnh đề dạng P ⇒ Q sau: “Nếu ABC là tam giác đều thì nó có hai góc bằng 600” “Nếu a = 2 thì a2 – 4 = 0”. a) Chỉ ra P, Q và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề trên. b) Với mỗi mệnh đề đã cho, phát biểu mệnh đề Q ⇒ P và xét tính đúng sai của nó.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Bốn tế bào A,B,C,D đều thực hiện quá trình nguyên phân. Tế bào B có số lần nguyên phân gấp 3 lần so với tế bào A và chỉ bằng 1/2 số lần nguyên phân của tế bào C. Tổng số lần nguyên phaancuar 4 tế bào là 14. Hãy xác định  a) số lần nguyên phân của mỗi tế ... số thoi vô sắc xuất hiện qua quá trình nguyên phân cảu 4 tế bào c) Nếu môi trường cung cấp tất cả 1720 NST thì bộ NST của loài bằng bao nhiêu
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi ferr.sweety309 Học sinh (10 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
12. Claire wears expensive clothes. Claire dresses ..........
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
11. The man had a soft voice. The man spoke ......
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
13. The runners made a low start. They started the race ........
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
(x- 1). (2x – 3) – 2x2 = 0
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
(x + 3). (x+ 5) = (x+ 4). (2+ x)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Em hãy đóng vai vũ nương kể lại nỗi oan của mình trong chuyện người con gái nam xương
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi thinhcry Thần đồng (834 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
(x - y)(x + y) = x^2 - y^2
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
2(3x -1)(2x + 5) - 6(2x -1)(x + 2) = -6
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
(2x +11)(3x - 5) - (2x + 3)(3x + 7)
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
a) x^2 = 12x + 288 b) 4,2 x^2 + 5,46x = 0
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
a) 25x^2 - 16 = 0 b) 2x^2 + 3 = 0
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
10. Everyone was enthusiastic. Everyone discussed the idea .........
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi cukhang38894 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
James is very good at speaking English. James speaks English .......
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
8. The debate should be public. We need to debate the matter ........
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
9. She was charming. She walked ........ In front of the audience.
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
I'm happy sitting here. I can sit here .........
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
The switch is automatic. The machine switches itself off .........
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
The children seemed cheerful. The children played ........
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của 1 truyện cổ tích mà em yêu thích 
đã hỏi 21 tháng 9 trong Ngữ văn lớp 10 bởi NGUYENHOANGLONG Học sinh (441 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 9 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...