Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
So sánh sự giống và khác nhau của tư bản chủ nghĩa
đã hỏi 18 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 8 bởi Người cần giúp đỡ
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 10 bởi Trần Quốc Phong
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
có ai biết cách thuyết trình về tính liêm khiết của học sinh ko ạ.??:((
đã hỏi 1 ngày cách đây trong GD Công dân lớp 8 bởi 0000.111
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Tại sao tế bào long hút có khả năng hút nước và muối khoáng? 
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi Đạt
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Đề bài Giới thiệu về hoạt động Hội khoẻ Phù đổng ở trường em 
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 6 bởi Kamado Nezuko
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Bị hạnh kiểm khá 1 năm có được lên lớp 10 không ?
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Khác bởi Thanh
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Viết 1 bài văn thuyết minh về " Con trâu ở làng Việt Nam" (Không chép mạng nha)
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi manhlecong680419 Học sinh (35 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
1. It was his own fault, but I couldn't help......sorry for him          A. Feeling  B. To feel  C. Having felt  D. To have felt           2. The medical authorities watned everyone not to drink the water without first......it.         A. Being boiled  B. Boiling  C. ... finished....the dictionary, I'd like to borrow it.       A. To have used    B. To use       C. Using         D. Having used   
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Tracy729
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
5^2+7^2+...+101^2
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi nmai77438295 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
giải thích câu: học không biết chán, dạy không biết mỏi
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Khác bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
A= 10x - 9 phần 2x - 3  
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi MINH
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Khi đặt vào hai đầu dây một đoạn dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì đo được cường độ dòng điện chạy qua dây là 2A. Hãy tính hiệu điện thế phải đặt vào hai đầu dây để cường độ dòng điện chạy qua dây tăng thêm 0,5A nữa. 
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 9 bởi nguyenvy6179790 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Có khoảng bao nhiêu phần trăm lipit được vận chuyển theo con đường máu ? A. 70%      B. 40% C. 30%      D. 50%
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Sinh học lớp 8 bởi botrf22501 (-949 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Tiếng Việt tiểu học bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Mỹ thuật-Âm nhạc THCS bởi Long
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy AB bằng a, cạnh bên SA hợp với mặt đáy (ABCD) một góc 60 độ. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB.SD. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại E, tính thể tích khối chóp S.AMEN.
đã hỏi 20 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi Hoài Bảo
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
giải thích về sự đa dang về tự nhiên ở châu âu .
đã hỏi 19 tháng 9 trong Địa lý lớp 7 bởi khongbietjhet
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Có 1 hợp tử của loài nguyên phân liên tiếp 3 lần ,đã nhận của môi trường 266nst  Tìm bộ nst 2n của loài
đã hỏi 19 tháng 9 trong Sinh học lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Nêu phương pháp tách các chất: vụn gỗ, mạt sắt và muối ăn ra khỏi hỗn hợp
đã hỏi 18 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi Trần Nhi
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
kể lại 1 trải nghiệm của em
đã hỏi 18 tháng 9 trong Ngữ văn lớp 6 bởi linhcute345k430 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
đã hỏi 17 tháng 9 trong Lịch sử lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Viết đoạn văn ngắn nội dung tự chọn có sử dụng 1 thành ngữ có liên quan đến phương châm về chất và một thành ngữ có liên quan đến phương châm về lượng
đã hỏi 16 tháng 9 trong Ngữ văn lớp 9 bởi manhlecong680419 Học sinh (35 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
V. Read the passage and answer the questions. Charlie Chaplin was an English actor, director, producer and composer. He is known as the most creative person of the silent - film era (thời đại). Charlie Chaplin’s portrayal of the ... ………… 5. How old was he when he died? - ………………………
đã hỏi 15 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Viết đoạn văn miêu tả cảnh bình minh tiên biển , trong đoạn có sử dụng trạng ngữ và từ láy. Gạch chân và chú thích rõ
đã hỏi 15 tháng 9 trong Ngữ văn lớp 7 bởi Nguyen Kien
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của các phép lai sau: - ♂Aa x ♀AAa. - ♂AAa x ♀AAaa. - ♂Aaa x ♀AAa.
đã hỏi 15 tháng 9 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Ở phép lai ♀Aa x ♂Aa, sinh ra đời con có một thể đột biến có kiểu gen AAAA. a. Thể đột biến này có bộ NST như thế nào? b. Trình bày cơ chế phát sinh thể đột biến nói trên.
đã hỏi 15 tháng 9 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Cơ thể có kiểu gen Aa giảm phân sẽ tạo ra những loại giao tử nào trong các trường hợp sau: a. Các cặp NST phân li bình thường b. Tất cả các cặp NST không phân li ở giảm phân 1, ở giảm phân 2 phân li bình thường. c. Tất cả các cặp NST đều phân li bình thường, giảm phân 2 tất cả các NST đều không phân li.
đã hỏi 15 tháng 9 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.1k điểm)
 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...