Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho sắt vào dung dịch HCl 0,3m sau pứng Thu được 6,72 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn  a. Tính khối lượng sắt  b. Tính thể tích HCl cần dùng  c. Tính Khối lượng muối
đã hỏi 7 giờ cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho kẽm vào 500ml vào dung dịch H2So4 2m  a. Lập PTHH  b. Tính khối lượng Kẽm  c. Tính thể tích Hidro ở điều kiện tiêu chuẩn  
đã hỏi 7 giờ cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho 3 số phức z1,z2,z3 thỏa mãn             z1 + z2 + z3=z1z2 + z2z3 + z3z1 = 0  Chứng minh rằng |z1|=|z2|=|z3|
đã hỏi 8 giờ cách đây trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho kẽm vào 500ml vào dung dịch H2So4 2m a, lập PTHH b, tính khối lượng Kẽm  c,tính thể tích hidro ở điều kiện tiêu chuẩn
đã hỏi 8 giờ cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C9H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 7,4 gam X cần tối đa 75 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y chứa m gam hai muối. Dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 16,2 gam Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 
đã hỏi 8 giờ cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 9 giờ cách đây trong Toán lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho các chất sau: CO2, SO3, Na2O,NO2, CO2, SO2, H2O, P2O5, SO2, P2O5, CO2, N2O5, H2O, CaO, FeO, CuO. Các chất nào là oxit axit
đã hỏi 10 giờ cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 10 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 10 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ A. Thành phố Hồ Chí Minh B. BÌnh Dương C. Long An D. Tây Ninh
đã hỏi 10 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
 Các dòng sông chính trong vùng là A. Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Sài Gòn B. Sông Biên Hòa, sông Sài Gòn, sông Đồng Nam C. Sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn D. Sông Đồng Nai,  sông Bé, sông Biên Hòa
đã hỏi 10 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Write a paragraph about your countries 
đã hỏi 12 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Silent Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Giải thích tại sao lượng nước mô trong cơ thể những người bị huyết áp cao lại nhiều hơn so với người bình thường?
đã hỏi 13 giờ cách đây trong Sinh học lớp 8 bởi Dũng
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Đốt cháy hoàn toàn 20,16 gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức cần dùng 1,16 mol O2, thu được CO2 và 11,52 gam H2O. Mặt khác đun nóng 20,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 25,2 gam hỗn hợp ... Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,06 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là  
đã hỏi 23 giờ cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
2 nguyên tố A, B thuộc 2 nhóm A liên tiếp và ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân nguyên tử A và B bằng 19. a, Tìm vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn b, Nếu cho ZA
đã hỏi 23 giờ cách đây trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Hệ sinh thái dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn? A. Rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới. B. Rừng ngập mặn. C. Vùng thảo nguyên hoang mạc. D. Rừng mưa nhiệt đới.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
 Biện pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn: A. Hạn chế gây tiếng ồn của các phương tiện giao thông, B. Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các nhà máy. C. Hạn chế tiếng ồn của các phương tiện giao thông, xây dựng công viên cây xanh, trồng cây. D. Xây dựng công viên cây xanh, trồng cây.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Phát biểu nào sau đây là không đúng với tháp tuổi dạng phát triển? A. Đáy tháp rộng. B. số lượng cá thể trong quần thể ổn định. C. Số lượng cá thể trong quần thể tăng mạnh. D. Tỉ lệ sinh cao
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Nguyên nhân gây ô nhiễm khí thải chủ yếu do quá trình đốt cháy A. Gỗ, than đá. B. Khí đốt, củi. C. Khí đốt, gỗ. D. Gỗ, củi, than đá, khí đốt.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất: A. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu. C. Một tô chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu. D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...