Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Describe a piece of furniture in your house
đã trả lời 14 phút cách đây trong Tiếng Anh lớp 11 bởi Xuhao27 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Toán lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Toán lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Toán lớp 11 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 3 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 3 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 4 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 4 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 4 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Những phân số sau,phân số nào tối giản ? Tại sao ?
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán tiểu học bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 5 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 5 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 5 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 6 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 6 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 7 giờ cách đây trong Khác bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. Đó là mục tiêu của chiến dịch nào? A. Chiến dịch Hòa Bình – Tây Bắc – Thượng Lào. B. Chiến dịch Điện Biên Phủ. C. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950. D. Chiến dịch Việt Bắc thu động 1947.
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  21011 Điểm

 2. vxh2k9850

  18059 Điểm

 3. PTG

  15231 Điểm

 4. Khang1000

  8968 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...