Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
A. don't play   B. are playing   C. doesn't play   D. aren't playing
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m tồn tại đúng hai số phức z thỏa mãn |z+1-7i|+|z+1+7i|=14 và |z-1-i|=m
đã trả lời 1 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi vongochuy Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
tìm x: (2x+1)^2 - (x-3)^2 - 3(x+5). (x-5) = 5
đã trả lời 1 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi vongochuy Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y=x^2+2 và y=6 là
đã trả lời 1 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 90 lượt xem
Hôm trc em kiểm tra 15' toán đc có 3 điểm,do bị sai 1 câu phần tự luận dẫn đến sai cả phần bị trừ 7 điểm.Trước đó em có ktbc đc con 10.Vậy giờ em phải làm sao để nâng điểm hệ số 1 toán lên đây ạ chứ em sợ quá
đã trả lời 1 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi vongochuy Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 22 lượt xem
Trên mặt phẳng toạ độ tập hợp biểu diễn số phức z thoả mãn |z-2i|=|z| là 1 đường thẳng có phương trình là
đã trả lời 1 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi vongochuy Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
Trên hai tia Ox, Oy của góc nhọn xOy lần lượt cho 5 điểm và 6 điểm phân biệt tại O. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm từ 12 điểm (gồm điểm O và 11 điểm đã cho), xác xuất để 3 điểm chọn được là 3 đỉnh của 1 tam giác
đã hỏi 1 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) bằng
đã hỏi 1 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
theo em thế hệ tre vn hiện nay sẽ cần chuẩn bị những gì để hội nhập quốc tế ?  
đã trả lời 27 tháng 6 trong Lịch sử lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 207 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: x-1/1 = y-3/5 = z-1/-1 và mặt phẳng (P): 2x+y+z=0. Đường thẳng đối xứng với d qua (P) có phương trình là
đã hỏi 27 tháng 6 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
Fill the blank : The organization works to …………………… (promotion) friendship between nations.
đã trả lời 3 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 43 lượt xem
có 5 hoa đỏ, 6 hoa xanh, 7 hoa vàng. 1 người chọn ngẫu nhiên 4 bông hoa. xác suất chọn được cả 3 màu là
đã trả lời 2 tháng 6 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(9-x^2)(x+3). hàm số đã cho có mấy điềm cực tiểu
đã trả lời 2 tháng 6 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Hỏi phương trình 49^x -2.7^x+1 +685=0 có bao nhiêu nghiệm nguyên
đã trả lời 2 tháng 6 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 167 lượt xem
Nhìn thấy hoa phượng vĩ bắt đầu nở là biết tháng 5 đến rồi, cũng là báo hiệu mùa thi của các bạn học sinh, ... khác để bạn có thể tranh tài và giành giải thưởng đó!
đã hỏi 1 tháng 6 trong Thông tin từ BQT bởi selfomyhoidap ● Ban Quản Trị Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Cho khối chóp S.ABC có SA=a17 AB=3a BC=5a. Thể tích khối chóp S.ABC là
đã hỏi 31 tháng 5 trong Toán lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Cho số phức z thoả mãn |z+7-13i| + |z+3-7i| tính giá trị của |z|
đã hỏi 31 tháng 5 trong Toán lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Fill the blank ( past tense and present tense ) : He………….……..(write) a novel for two years, but he………….……..(not finish) it yet.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
Fill the blank : The country’s economy is mainly …………………………… (agriculture).
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 50 lượt xem
Fill the blank (past tense and present tense) : I ………….……..(have, not) this much fun since I ………….……..( be) a kid.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
Fill the blank : She inspired a generation of musical …………………………… (innovate).
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
Fill the blank : In September, these birds …………………………… (migration) to a warmer climate.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 26 lượt xem
Fill the blank : She thanked the staff for their …………………………. (dedicate) and enthusiasm.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 44 lượt xem
Fill the blank : They are a …………………………… (respect) married couple.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 81 lượt xem
After coating the potatoes in flour and spices, chefs should place them ..... into the deep fryer. A. rarely B. honestly C. doubtfully D. directly
đã trả lời 27 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 292 lượt xem
Quá trình nén ở động cơ 4 kỳ, Pitton di chuyển từ đâu đến đâu ?
đã trả lời 27 tháng 5 trong Công nghệ lớp 11 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 114 lượt xem
NẾU 1 MÔN TOÁN LÀ 7.9 TRUNG BÌNH NHƯNG HAI MÔN PHỤ CÒN LẠI TRÊN 8,0 SÁU MÔN CÒN LẠI TRÊN 9.0 EM CÓ ĐƯỢC HỌC SINH XUẤT SẮC KHÔNG Ạ . Giúp em với em lớp 6 ạ  
đã trả lời 26 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 8 lượt xem
Cho mình hỏi là điểm cuối kì mình có 6 môn được 10 điểm cùng 1 môn 8,5 điểm và 1 môn 9 điểm. Cả năm điểm tổng kết thấp nhất(môn Ngữ Văn) của mình là 9,0 điểm còn lại điểm tổng kết các môn khác đều trên 9,8 điểm thì em có được HSXS không ạ =))))
đã trả lời 25 tháng 5 trong Tư vấn điểm thi - tuyển sinh bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
Các môn khác trên 8.0 mà mỹ thuật cuối kì 2 ko đạt thì có được hsg ko
đã trả lời 25 tháng 5 trong Mỹ thuật-Âm nhạc THCS bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
mn ơi cho e hỏi là tất cả các môn e đều được điểm an toàn chỉ có môn anh là e bị dưới tb nhưng mà điểm giữa kì anh e cũng tạm + điểm thường xuyên môn anh cao thì có dc kéo k ạ e sợ mất hstt huhu
đã trả lời 23 tháng 5 trong Tư vấn điểm thi - tuyển sinh bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 29 lượt xem
Fill the blank : All languages have …………………………… (assimilation) variant pronunciation.
đã trả lời 22 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 89 lượt xem
Fill the blank : I could see she was a …………………………… (talent) leader.
đã trả lời 22 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...