Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
tìm x: (2x+1)^2 - (x-3)^2 - 3(x+5). (x-5) = 5
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Trên mặt phẳng toạ độ tập hợp biểu diễn số phức z thoả mãn |z-2i|=|z| là 1 đường thẳng có phương trình là
đã trả lời 3 tháng 6 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 22 lượt xem
Fill the blank : The organization works to …………………… (promotion) friendship between nations.
đã trả lời 3 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
có 5 hoa đỏ, 6 hoa xanh, 7 hoa vàng. 1 người chọn ngẫu nhiên 4 bông hoa. xác suất chọn được cả 3 màu là
đã trả lời 2 tháng 6 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(9-x^2)(x+3). hàm số đã cho có mấy điềm cực tiểu
đã trả lời 2 tháng 6 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Hỏi phương trình 49^x -2.7^x+1 +685=0 có bao nhiêu nghiệm nguyên
đã trả lời 2 tháng 6 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y=x^2+2 và y=6 là
đã trả lời 2 tháng 6 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho khối chóp S.ABC có SA=a17 AB=3a BC=5a. Thể tích khối chóp S.ABC là
đã hỏi 31 tháng 5 trong Toán lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Cho số phức z thoả mãn |z+7-13i| + |z+3-7i| tính giá trị của |z|
đã hỏi 31 tháng 5 trong Toán lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Fill the blank ( past tense and present tense ) : He………….……..(write) a novel for two years, but he………….……..(not finish) it yet.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 23 lượt xem
Fill the blank : The country’s economy is mainly …………………………… (agriculture).
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 31 lượt xem
Fill the blank (past tense and present tense) : I ………….……..(have, not) this much fun since I ………….……..( be) a kid.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Fill the blank : She inspired a generation of musical …………………………… (innovate).
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
Fill the blank : In September, these birds …………………………… (migration) to a warmer climate.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
Fill the blank : She thanked the staff for their …………………………. (dedicate) and enthusiasm.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
Fill the blank : They are a …………………………… (respect) married couple.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 59 lượt xem
After coating the potatoes in flour and spices, chefs should place them ..... into the deep fryer. A. rarely B. honestly C. doubtfully D. directly
đã trả lời 27 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 263 lượt xem
Quá trình nén ở động cơ 4 kỳ, Pitton di chuyển từ đâu đến đâu ?
đã trả lời 27 tháng 5 trong Công nghệ lớp 11 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 107 lượt xem
NẾU 1 MÔN TOÁN LÀ 7.9 TRUNG BÌNH NHƯNG HAI MÔN PHỤ CÒN LẠI TRÊN 8,0 SÁU MÔN CÒN LẠI TRÊN 9.0 EM CÓ ĐƯỢC HỌC SINH XUẤT SẮC KHÔNG Ạ . Giúp em với em lớp 6 ạ  
đã trả lời 26 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 8 lượt xem
Cho mình hỏi là điểm cuối kì mình có 6 môn được 10 điểm cùng 1 môn 8,5 điểm và 1 môn 9 điểm. Cả năm điểm tổng kết thấp nhất(môn Ngữ Văn) của mình là 9,0 điểm còn lại điểm tổng kết các môn khác đều trên 9,8 điểm thì em có được HSXS không ạ =))))
đã trả lời 25 tháng 5 trong Tư vấn điểm thi - tuyển sinh bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
Các môn khác trên 8.0 mà mỹ thuật cuối kì 2 ko đạt thì có được hsg ko
đã trả lời 25 tháng 5 trong Mỹ thuật-Âm nhạc THCS bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
mn ơi cho e hỏi là tất cả các môn e đều được điểm an toàn chỉ có môn anh là e bị dưới tb nhưng mà điểm giữa kì anh e cũng tạm + điểm thường xuyên môn anh cao thì có dc kéo k ạ e sợ mất hstt huhu
đã trả lời 23 tháng 5 trong Tư vấn điểm thi - tuyển sinh bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 22 lượt xem
Fill the blank : All languages have …………………………… (assimilation) variant pronunciation.
đã trả lời 22 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 53 lượt xem
Fill the blank : I could see she was a …………………………… (talent) leader.
đã trả lời 22 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 32 lượt xem
Fill the blank : For an actor, winning an Oscar is one of the greatest …………………………… (achieve) you hope for.  
đã trả lời 15 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 36 lượt xem
Fill the blank : The law has done little to prevent racial ………………… (disciminate) and inequality.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 32 lượt xem
Fill the blank : The new President hopes to …………………………… (uniformity) the country.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 17 lượt xem
Fill the blank :  Other issues such as migration, …………………………… (urban), and the media are also discussed.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 34 lượt xem
Fill the blank : After that, with …………………………… (industrialise), we have cities developing.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 31 lượt xem
Fill the blank : My city is going to build a new water ………………… (purify) plant next month.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
+1 thích
1 trả lời 190 lượt xem
hãy nêu những điều luật về an toàn giao thông
đã trả lời 14 tháng 5 trong Khác bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 87 lượt xem
Chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp   Where do you love, the boy? asked the man=> The man asked...    Có 1 câu thôi cần gấp
đã trả lời 14 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.6k lượt xem
Hỗn hợp nhiên liệu trong kỳ nén của động cơ đienzen là gì? Hoặc hỗn hợp nhiên liệu trong kỳ nén của ĐCĐT dùng nhiên liệu đienzen là gì?
đã trả lời 14 tháng 5 trong Công nghệ lớp 11 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 2.6k lượt xem
Trong động cơ xăng 4 kỳ, cuối kỳ nạp xảy ra hiện tượng gì?
đã trả lời 14 tháng 5 trong Công nghệ lớp 11 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 198 lượt xem
Trong động cơ đienzen 4 kì, thì ở kì nào có hòa khí trong xilanh?
đã trả lời 14 tháng 5 trong Công nghệ lớp 11 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.4k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 660 lượt xem
Các góc trục đo và hệ số biến dạng thay đổi liên quan đến các yếu tố nào?
đã trả lời 14 tháng 5 trong Công nghệ lớp 11 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 110 lượt xem
Tạo mặt tròn xoay trong cần dùng khả năng nào của tiện?
đã trả lời 14 tháng 5 trong Công nghệ lớp 11 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.4k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29748 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...