Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi Hot

+55 phiếu
37 câu trả lời 317k lượt xem
Hãy viết 1 đoạn văn giới thiệu về trường học của em bằng Tiếng Anh
đã hỏi 13 tháng 11, 2016 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Hoshizora Miyuki Học sinh (202 điểm)
  • tieng-anh
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi vongochuy Học sinh (252 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 12 lượt xem
1 . I lent him a book . It was written by Daniel Defoe .  -> The book ............................................................. 2 . I'm not good at cooking , so i can't become a chef . -> If ..................................................................... 3 . He teaches Math at my school .  He is .............................................................
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 23 giờ cách đây trong Toán lớp 11 bởi vongochuy Học sinh (252 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 23 giờ cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi vongochuy Học sinh (252 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
+3 phiếu
9 câu trả lời 67 lượt xem
[ĐĂNG KÍ NGAY] - SỰ KIỆN CHÀO HÈ 2023 Nhằm tạo ra một sân chơi thú vị, góp phần chào đón một mùa hè sôi động, ... ;ng này, BTC sẽ trả lời những thắc mắc của các bạn ngay nhé!
đã hỏi 29 tháng 5 trong Thông tin từ BQT bởi selfomyhoidap ● Ban Quản Trị Cử nhân (3.5k điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Lời đầu tiên, Ban Quản trị rất vui và hân hoan khi được thông báo rằng Selfomy Hỏi Đáp đã cập nhật thêm nhiều phần ... tập vui vẻ và tràn đầy năng lượng trên Selfomy Hỏi Đáp!
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Thông tin từ BQT bởi selfomyhoidap ● Ban Quản Trị Cử nhân (3.5k điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
[LÀM BÀI NGAY THÔI] SỰ KIỆN CHÀO HÈ 2023 Ban Tổ chức Sự kiện Chào hè 2023 - Selfomy Hỏi Đáp xin chúc mừng 9 bạn có tên dư&#7899 ... ;ng này, BTC sẽ trả lời những thắc mắc của các bạn ngay nhé!
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Thông tin từ BQT bởi selfomyhoidap ● Ban Quản Trị Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Chất iodur alkyl (A) tác dụng với Mg trong ete khan nước và sau đó khi nhỏ them nước vào thu được n-butan (B). Nếu cho A tác dụng với Na thu được 3,4-dimetylhexan (C). Xác định công thức (A) 
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi setsuna Thần đồng (567 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
1 . Her English is a bit rusty because she (not/use)________ it for years . 2 . Remember ______ (go) to the travel agent's , will you ? 3 . That big hotel ( build) _______ when i was 10 years old .
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
1 . Don't disturb Hoa . She _______ her lesson now ( learn ) 2 . He promise he _____ before the sun rises . (come) 3 . They _____ their car . It looks new again . ( clean)
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
1 . Henry ? i think he _____ ( write ) a letter now . 2 . This is the third time I ____ (visit ) Japan . 3 . If you ____ (not/have ) a bicycle , i will give you a lift .
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
1 . I can't tell you Lan's address because i don't know it .  -> If _____________________________________ 2 . Cullen can speak both Chinese and English well .  -> __________________________________ 3 . The Japanese useally serve sushi with soy sauce .  -> Sushi is ______________________________
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
1 . You should buy only ________ (need) things .  2 . ________ ( consume ) always want products with hgh quality .  3 . It took fire me ten mins _____ ( freedom ) the driver .
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
Hãy kể những phẩm chất của nhân vật Trưong Sinh . 
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
Hãy kể tên các thành phần biệt lập và cách  dùng .
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
Cách dùng của thì HTHT và công thức của nó .
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Hãy kể một vài nét chính của đại thi hào Nguyễn Du 
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tiếng Việt tiểu học bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Hãy kể tên 5 trưòng hợp đặc biệt của cách phát âm /ed/ .
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
Những nét đặc sắc của truyện ngắn Làng là gì ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
Hoàn cảnh sáng tác , thể thơ của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ là gì ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 17 lượt xem
có kim loại nhóm IA và IIA đều có tính khử cao mà phản ứng mạnh, giả sử trong phòng thí nghiệm có một đám chát Magie (Mg) thì em hãy nêu biện pháp để dập tắt nó? Tại sao ko đc sử dụng cát, nước, bình chửa cháy như cách thông thường
đã hỏi 31 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Chuong7a2 Cử nhân (4.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
Hãy tóm tắt nội dung của truyện ngắn Chiếc Lưọc Ngà 
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Nhân vật anh thanh niên có điểm gì đáng quý ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Chủ đề của tác phẩm Chị em Thúy kiều là gì ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tiếng Việt tiểu học bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Bài học rút ra từ tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Viết đoạn văn nói về chi tiết cái bóng trong Chuyện người con gái Nam Xương
đã hỏi 31 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Điển cố điển tích là gì ? Việc sử dụng đem lại những hiệu quả gì ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
Từ tác phẩm Ánh Trăng , em rút ra bài học gì ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
Có mấy phưong thức chuyển nghĩa , kể tên và nêu cách dùng của chúng ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Hãy nêu một số nét về nhà văn Nguyễn Quang Sáng .
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Thuốc nhuận tràng hay thuốc chữa táo bón đều chứa các hoạt chất giúp tăng nhu động ruột giúp trĩ táo bón tạm thời. Thời phần chính của thuốc được điều chế thì khử các sản phẩm thủy phân của saccarozo. nêu CTHH và CTCT của chất đó
đã hỏi 31 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Chuong7a2 Cử nhân (4.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
PMM hay thủy tinh plexiglas là thủy tinh hưu cơ được ứng dụng để làm các kính chịu lực, kích chống vỡ như kính oto, kính trên các toà nhà,... Nêu CTHH và CHCt của PMM và các điều chế
đã hỏi 31 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Chuong7a2 Cử nhân (4.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Bằng chứng nào cho thấy trong thời đại trí tuệ , thời gian lại càng cần đưọc coi trọng ?
đã hỏi 29 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 10 lượt xem
Nêu chủ đề của truyện ngắn Làng 
đã hỏi 29 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
  1. vongochuy

    252 Điểm

  2. tint9147228

    60 Điểm

  3. luckyyhappyy07687

    56 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...