Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Danh sách huy chương

Danh sách các huy chương hiện có trên Selfomy Hỏi Đáp:
Câu hỏi hay hạng III Câu hỏi nhận được +2 lần cộng phiếu x9633
Câu hỏi hay hạng II Câu hỏi nhận được +5 lần cộng phiếu x600
Câu hỏi hay hạng I Câu hỏi nhận được +10 lần cộng phiếu x87
Câu hỏi hot hạng III Câu hỏi nhận được 50 lượt xem x53793
Câu hỏi hot hạng II Câu hỏi nhận được 100 lượt xem x37876
Câu hỏi hot hạng I Câu hỏi nhận được 500 lượt xem x14573
Câu trả lời hay hạng III Câu trả lời nhận được +2 cộng phiếu x15724
Câu trả lời hay hạng II Câu trả lời nhận được +5 cộng phiếu x915
Câu trả lời hay hạng I Câu trả lời nhận được +10 cộng phiếu x197
Vì sự tương trợ hạng III Nhận được huy chương Câu trả lời hay hạng III vì trả lời một câu hỏi trong vòng hơn 30 ngày x1689
Vì sự tương trợ hạng II Nhận được huy chương Câu trả lời hay hạng II vì trả lời một câu hỏi trong vòng hơn 60 ngày x282
Vì sự tương trợ hạng I Nhận được huy chương Câu trả lời hay hạng I vì trả lời một câu hỏi trong vòng hơn 120 ngày x95
Câu trả lời hay hạng III 1 câu trả lời được chọn là câu trả lời hay nhất x2602
Câu trả lời hay hạng II 20 câu trả lời được chọn là câu trả lời hay nhất x357
Câu trả lời hay hạng I 50 câu trả lời được chọn là câu trả lời hay nhất x203
Tri ân hạng III Chọn 1 câu trả lời là câu trả lời hay nhất x2811
Tri ân hạng II Chọn 10 câu trả lời là câu trả lời hay nhất x580
Tri ân hạn I Chọn 30 câu trả lời là câu trả lời hay nhất x242
Yêu thích hạng III Nhận được 30 tổng cộng lần cộng phiếu x15
Yêu thích hạng II Nhận được 100 tổng cộng lần cộng phiếu x2
Yêu thích hạng I Nhận được 200 tổng cộng lần cộng phiếu x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III Đặt 10 câu hỏi x858
Đặt câu hỏi tích cực hạng II Đặt 25 câu hỏi x414
Đặt câu hỏi tích cực hạng I Đặt 50 câu hỏi x238
Trả lời tích cực hạng III Đăng 25 câu trả lời x906
Trả lời tích cực hạng II Đăng 50 câu trả lời x600
Trả lời tích cực hạng I Đăng 100 câu trả lời x391
Bình luận hạng III Đăng 50 bình luận x240
Bình luận hạng II Đăng 100 bình luận x135
Bình luận hạng I Đăng 500 bình luận x24
Bỏ phiếu hạng III Bỏ phiếu 10 lần x668
Bỏ phiếu hạng II Bỏ phiếu 50 lần x387
Bỏ phiếu hạng I Bỏ phiếu 200 lần x183
Biên tập viên hạng III Đã chỉnh sửa bài 3 lần x935
Biên tập viên hạng II Đã chỉnh sửa bài 15 lần x294
Biên tập viên hạng I Đã chỉnh sửa bài 50 lần x107
Vì sự công bằng hạng III báo cáo 1 post là vi phạm x1274
Vì sự công bằng hạng II báo cáo 10 là vi phạm x467
Vì sự công bằng hạng I báo cáo 30 bài là vi phạm x224
Đọc giả hạng III Đọc tổng cộng 20 câu hỏi x2649
Đọc giả hạng II Đọc tổng cộng 50 câu hỏi x1647
Đọc giả hạng I Đọc tổng cộng 200 câu hỏi x721
Chăm chỉ hạng III Truy cập liên tiếp 10 ngày x504
Chăm chỉ hạng II Truy cập liên tiếp 25 ngày x145
Chăm chỉ hạng I Truy cập liên tiếp 50 ngày x40
Điểm danh hạng III Truy cập tổng cộng 30 ngày x654
Điểm danh hạng II Truy cập tổng cộng 100 ngày x163
Điểm danh hạng I Truy cập tổng cộng 200 ngày x59
Vì sự trở lại hạng III Truy cập lại lần đầu sau hơn 90 ngày trước x393
Vì sự trở lại hạng II Truy cập lại lần đầu sau hơn 180 ngày trước x298
Vì sự trở lại hạng I Truy cập lại lần đầu sau hơn 365 ngày trước x204
100 điểm Nhận được tổng cộng 100 điểm x2286
1,000 điểm Nhận được tổng cộng 1000 điểm x553
10,000 điểm Nhận được tổng cộng 10000 điểm x80
Thành tích hạng III Nhận được tổng cộng 10 huy chương x1006
Thành tích hạng II Nhận được tổng cộng 30 huy chương x489
Thành tích hạng I Nhận được tổng cộng 100 huy chương x180
Tiến sĩ Đạt được danh hiệu Tiến sĩ do tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Lịch sử 2017 do bạn thanhdatdeptraib tổ chức x2
Thám hoa Đạt được danh hiệu Thám hoa do tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Lịch sử 2017 do bạn thanhdatdeptraib tổ chức x1
Bảng nhãn Đạt được danh hiệu Bảng nhãn do tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Lịch sử 2017 do bạn thanhdatdeptraib tổ chức x2
Trạng nguyên Đạt được danh hiệu Trạng Nguyên do tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Lịch sử 2017 do bạn thanhdatdeptraib tổ chức x2
Ban tổ chức Hè về 2018 Đạt được HC BTC do là thành viên BTC cuộc thi Hè về 2018 x4
Huy chương vàng Hè Về 2018 Đạt được HC vàng do tham gia cuộc thi Hè về 2018 do BQT Hỏi Đáp tổ chức x1
Huy chương bạc Hè Về 2018 Đạt được HC bạc do tham gia cuộc thi Hè về 2018 do BQT Hỏi Đáp tổ chức x1
Huy chương đồng Hè Về 2018 Đạt được HC đồng do tham gia cuộc thi Hè về 2018 do BQT Hỏi Đáp tổ chức x1
Hè về 2019 BTC Đạt được HC BTC do là thành viên BTC cuộc thi Hè về 2019 x6
Hè về 2019 Vàng Đạt được HC vàng do tham gia cuộc thi Hè về 2019 do BQT Hỏi Đáp tổ chức0
Hè về 2019 Bạc Đạt được HC bạc do tham gia cuộc thi Hè về 2019 do BQT Hỏi Đáp tổ chức x2
Hè về 2019 Đồng Đạt được HC đồng do tham gia cuộc thi Hè về 2019 do BQT Hỏi Đáp tổ chức x1
[badges/kpls2020_btc] Đạt được HC BTC Khám phá Lịch sử 20200
[badges/kpls2020_vang] Đạt được HC vàng cuộc thi Khám phá Lịch sử 2020 x2
[badges/kpls2020_bac] Đạt được HC bạc cuộc thi Khám phá Lịch sử 2020 x2
[badges/kpls2020_dong] Đạt được HC đồng cuộc thi Khám phá Lịch sử 2020 x2
BTC cuộc thi Đạt được HC BTC cuộc thi hoặc sự kiện x10
Hạng I cuộc thi Đạt được HC vàng từ cuộc thi hoặc sự kiện x4
Hạng II cuộc thi Đạt được HC bạc từ cuộc thi hoặc sự kiện x5
Hạng III cuộc thi Đạt được HC đồng từ cuộc thi hoặc sự kiện x5
84 tổng cộng huy chương, 162746 đã được thưởng tổng cộng
 1. Khang1000

  2061 Điểm

 2. Babyshort

  1041 Điểm

 3. jjaltoon51049

  976 Điểm

 4. Robloxian

  899 Điểm

 5. thuythanh1905207625

  859 Điểm

 6. ledoanducphong6cntt2021264

  804 Điểm

 7. nguyenhoangminh7chht991

  789 Điểm

 8. idog480430

  577 Điểm

 9. trinhtuanhung4a623

  561 Điểm

 10. phamthunhien2997388

  432 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...