Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Danh sách huy chương

Danh sách các huy chương hiện có trên Selfomy Hỏi Đáp:
Câu hỏi hay hạng III Câu hỏi nhận được +2 lần cộng phiếu x9313
Câu hỏi hay hạng II Câu hỏi nhận được +5 lần cộng phiếu x564
Câu hỏi hay hạng I Câu hỏi nhận được +10 lần cộng phiếu x82
Câu hỏi hot hạng III Câu hỏi nhận được 50 lượt xem x40393
Câu hỏi hot hạng II Câu hỏi nhận được 100 lượt xem x25278
Câu hỏi hot hạng I Câu hỏi nhận được 500 lượt xem x10549
Câu trả lời hay hạng III Câu trả lời nhận được +2 cộng phiếu x15287
Câu trả lời hay hạng II Câu trả lời nhận được +5 cộng phiếu x868
Câu trả lời hay hạng I Câu trả lời nhận được +10 cộng phiếu x185
Vì sự tương trợ hạng III Nhận được huy chương Câu trả lời hay hạng III vì trả lời một câu hỏi trong vòng hơn 30 ngày x1672
Vì sự tương trợ hạng II Nhận được huy chương Câu trả lời hay hạng II vì trả lời một câu hỏi trong vòng hơn 60 ngày x281
Vì sự tương trợ hạng I Nhận được huy chương Câu trả lời hay hạng I vì trả lời một câu hỏi trong vòng hơn 120 ngày x94
Câu trả lời hay hạng III 1 câu trả lời được chọn là câu trả lời hay nhất x2402
Câu trả lời hay hạng II 20 câu trả lời được chọn là câu trả lời hay nhất x305
Câu trả lời hay hạng I 50 câu trả lời được chọn là câu trả lời hay nhất x162
Tri ân hạng III Chọn 1 câu trả lời là câu trả lời hay nhất x2713
Tri ân hạng II Chọn 10 câu trả lời là câu trả lời hay nhất x550
Tri ân hạn I Chọn 30 câu trả lời là câu trả lời hay nhất x225
Yêu thích hạng III Nhận được 30 tổng cộng lần cộng phiếu x15
Yêu thích hạng II Nhận được 100 tổng cộng lần cộng phiếu x2
Yêu thích hạng I Nhận được 200 tổng cộng lần cộng phiếu x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III Đặt 10 câu hỏi x808
Đặt câu hỏi tích cực hạng II Đặt 25 câu hỏi x387
Đặt câu hỏi tích cực hạng I Đặt 50 câu hỏi x217
Trả lời tích cực hạng III Đăng 25 câu trả lời x855
Trả lời tích cực hạng II Đăng 50 câu trả lời x558
Trả lời tích cực hạng I Đăng 100 câu trả lời x357
Bình luận hạng III Đăng 50 bình luận x236
Bình luận hạng II Đăng 100 bình luận x131
Bình luận hạng I Đăng 500 bình luận x24
Bỏ phiếu hạng III Bỏ phiếu 10 lần x626
Bỏ phiếu hạng II Bỏ phiếu 50 lần x359
Bỏ phiếu hạng I Bỏ phiếu 200 lần x174
Biên tập viên hạng III Đã chỉnh sửa bài 3 lần x887
Biên tập viên hạng II Đã chỉnh sửa bài 15 lần x276
Biên tập viên hạng I Đã chỉnh sửa bài 50 lần x101
Vì sự công bằng hạng III báo cáo 1 post là vi phạm x1221
Vì sự công bằng hạng II báo cáo 10 là vi phạm x459
Vì sự công bằng hạng I báo cáo 30 bài là vi phạm x218
Đọc giả hạng III Đọc tổng cộng 20 câu hỏi x2512
Đọc giả hạng II Đọc tổng cộng 50 câu hỏi x1556
Đọc giả hạng I Đọc tổng cộng 200 câu hỏi x677
Chăm chỉ hạng III Truy cập liên tiếp 10 ngày x474
Chăm chỉ hạng II Truy cập liên tiếp 25 ngày x135
Chăm chỉ hạng I Truy cập liên tiếp 50 ngày x34
Điểm danh hạng III Truy cập tổng cộng 30 ngày x617
Điểm danh hạng II Truy cập tổng cộng 100 ngày x152
Điểm danh hạng I Truy cập tổng cộng 200 ngày x52
Vì sự trở lại hạng III Truy cập lại lần đầu sau hơn 90 ngày trước x201
Vì sự trở lại hạng II Truy cập lại lần đầu sau hơn 180 ngày trước x154
Vì sự trở lại hạng I Truy cập lại lần đầu sau hơn 365 ngày trước x109
100 điểm Nhận được tổng cộng 100 điểm x2151
1,000 điểm Nhận được tổng cộng 1000 điểm x506
10,000 điểm Nhận được tổng cộng 10000 điểm x74
Thành tích hạng III Nhận được tổng cộng 10 huy chương x993
Thành tích hạng II Nhận được tổng cộng 30 huy chương x479
Thành tích hạng I Nhận được tổng cộng 100 huy chương x171
77 tổng cộng huy chương, 129882 đã được thưởng tổng cộng

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...