Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho sắt vào dung dịch HCl 0,3m sau pứng Thu được 6,72 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn  a. Tính khối lượng sắt  b. Tính thể tích HCl cần dùng  c. Tính Khối lượng muối
đã hỏi 8 giờ cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.4k điểm)
 • hoa-hoc-8
 • can-gap
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho kẽm vào 500ml vào dung dịch H2So4 2m  a. Lập PTHH  b. Tính khối lượng Kẽm  c. Tính thể tích Hidro ở điều kiện tiêu chuẩn  
đã hỏi 8 giờ cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho 3 số phức z1,z2,z3 thỏa mãn             z1 + z2 + z3=z1z2 + z2z3 + z3z1 = 0  Chứng minh rằng |z1|=|z2|=|z3|
đã hỏi 9 giờ cách đây trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C9H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 7,4 gam X cần tối đa 75 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y chứa m gam hai muối. Dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 16,2 gam Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 
đã hỏi 10 giờ cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Giải thích tại sao lượng nước mô trong cơ thể những người bị huyết áp cao lại nhiều hơn so với người bình thường?
đã hỏi 14 giờ cách đây trong Sinh học lớp 8 bởi Dũng
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Đốt cháy hoàn toàn 20,16 gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức cần dùng 1,16 mol O2, thu được CO2 và 11,52 gam H2O. Mặt khác đun nóng 20,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 25,2 gam hỗn hợp ... Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,06 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là  
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
2 nguyên tố A, B thuộc 2 nhóm A liên tiếp và ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân nguyên tử A và B bằng 19. a, Tìm vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn b, Nếu cho ZA
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
A (x-12).(y+3)=-7 B (5-x).(x-y)=9 C(2x+10).(x+y)=8 D xy-10+5x-3y=2 E xy-3x-5y=5 J xy+2x-y=7
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Hỗn hợp X gồm  1 triglixerit Y và 2 axit béo.Cho m gam X pư vừa đủ vs 250ml dd NaOH 1M , đun nóng thu đc 74,12g hỗn hợp muối gồm natri panmitat và natri stearat. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,525 mol O2 thu đc CO2 và H2O. Biết các pư xảy ra hoàn toàn . Số nguyên tử C có trong Y là?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa hai triglixerit X và Y trong dung dịch NaOH (đun nóng, vừa đủ), thu được 3 muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ lệ mol tương ứng 2,5: 1,75: 1 và 6,44 gam glixerol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 47,488 gam E cần vừa đủ x mol khí O2. Phần trăm khối lượng của triglixerit có phân tử khối thấp hơn trong E là
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hơp E gồm các triglixerit bằng dd NaOh thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa , C15H31COONa , C17HyCOONa vs tỉ lệ mol tương ứng là 3:4:5 . Mặt khác hidro hoá hoàn toàn m gam E thu đc 82,752g hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam  E cần vừa đủ 7,308 mol O2. Giá trị gần nhất của m là?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Một học sinh dùng bìa giấy làm một cái cốc sau đó đổ nước vào nếu đưa cốc nước vào ngọn lửa của bếp đèn dầu đang cháy thì cốc giấy có bị cháy không? Tại sao
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Quấn một băng giấy mỏng vào một ống nhôm sau đó đưa vào ngọn lửa đèn cồn, trong một thời gian ngắn thấy băng giấy không bị cháy còn nếu đưa trực tiếp bằng giấy và ngọn lửa thì chúng sẽ bị cháy ngay. Hãy giải thích sự khác biệt đó?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Hãy quan sát đèn lồng mà các em thường chơi trong dịp trung thu.  Cho biết vì sao chỉ cần dùng một ngọn nến đặt ở phía dưới mà cả chiếc đèn có thể quay được
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Người ta đã chứng minh rằng, sự dẫn nhiệt từ điểm này sang điểm khác sẽ càng nhanh nếu sự chênh lệch giữa nhiệt độ hai điểm đó càng lớn. Với kết luận này thì theo em, những bức tường cách nhiệt liệu có ích gì không ông khi mà ngoài Trời thì nắng nóng còn trong nhà thì bật máy điều hòa nhiệt độ? (Khi đó có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngoài trời và trong nhà)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,2 kg đã được đun nóng tới 100°C vào cốc nước ở 20°C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và nước đều tăng 27°C a, Tính nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra b, Tìm khối lượng nước trong cốc Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước là là C1 = 880J/kg.k và C2 = 4.200J/kg.k
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm triglixerit và các axit béo( trong đó mol triglixerit = mol axit béo). cần vừa đủ 4,21 mol O2 thu đc CO2 và 2,82 mol H2o. Cho m gam X tác dụng với 1 lượng dư dd brom thấy có 0,06 mol Br2 đã tham gia pư . Hidro hoá hoàn toàn m gam X(Ni , nhiệtđ ộ) rồi cho sản phẩm tác dụng vs 1 lượng dư NaOH thu đc a gam muối. Giá trị của a gần nhất vs giá trị nào sau đây?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hỗn hợp E gồm axit panmitic và axit stearit và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn vs dd NaOh dư thu đc 58,96g hỗn hợp 2 muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 5,1 mol O2 thu đc H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X có trong m gam E là?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Hỗn hợp E chứa 3 axit béo X,Y,Z và chất béo T đc tạo ra từ X,Y,Z và glixerol . Đốt cháy hoàn toàn 52,24g E cần dùng vừa đủ 4,72 mol O2. Nếu cho lượng E trên vào dd nước Br2 dư thì thấy có 0,2 mol Br2 pư. Mặt khác , cho lượng E trên vào dd NaoH (dư 15% so vs lượng pư) thì thấy có 0,18 mol NaoH pư. Cô cạn dd sau pư thu đc m gam chất rắn khan . Giá trị của m là?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho 143,2g hỗn hợp E gồm ba triglixerit X và 2 axit béo Y( tỉ lệ mol giữa X và Y là 3:1) tác dụng vừa đủ vs dd chứa 0,5 mol KOH sau khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu đc m gam hỗn hợp Z gồm 3 muối kali panmitat , kali stearat và kalioleat. Biết rằng m gam Z pư tối đa vs 0,15 mol Br2 trong dd . Phần trăm khối lượng  muối kali panmitat có trong Z là?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Chứng minh rằng \(\frac{1}{x}+ \frac{1}{y} \) Lớn hơn hoặc bằng \(\frac{4}{x+y}\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi saitamaselfomy Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Ngọn đèn dầu khi không có bóng chụp thì cháy với ánh sáng vàng, lửa có khói đen, khi có bóng đèn sáng hơn và có rất ít khói. Em hãy giải thích tại sao có hiện tượng này?
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Lưỡi cưa sau khi cưa nóng lên nhiệt năng của nó thay đổi như thế nào có phải đã nhận được nhiệt lượng không? Vì sao
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Tại sao khi cho một ít muối vào ly nước đầy nước không tràn ra nhưng khi cho1 ít cát vào ly nước đầy thì nước lại tràn ra
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Buông tay để quả bóng rơi xuống đất, khi quả bóng đang rơi xuống đất động năng và thế năng của quả bóng chuyển hóa như thế nào? Ở vị trí nào quả bóng có thế năng nhỏ nhất?
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...