Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

Hoạt động của ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

Điểm: 14,087 điểm (hạng #18)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 253 (trong đó có 105 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,473 (có 182 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 822
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 35 câu hỏi, 145 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 45 bỏ phiếu, 135 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 743 bỏ phiếu, 63 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (19)

Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Đọc giả hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x250
Cập nhật ảnh đại diện x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x77
Thành tích hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x9
Câu hỏi hay hạng III x49
Bình luận hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1

Bạc (17)

Vì sự công bằng hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x175
Trả lời tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x3
Câu trả lời hay hạng II x10
Bỏ phiếu hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x3

Vàng (13)

Vì sự công bằng hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x39
Tri ân hạn I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
10,000 điểm x1
Thành tích hạng I x1
Bình luận hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x2
...