Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên ༻✿ღ๖ۣۜArianna๖ۣۜღ✿༻

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hà Phươnggg

Hoạt động của ༻✿ღ๖ۣۜArianna๖ۣۜღ✿༻

Điểm: 5,442 điểm (hạng #61)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 74 (trong đó có 62 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 745 (có 143 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 373
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 349 câu hỏi, 221 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 521 bỏ phiếu, 49 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 371 bỏ phiếu, 19 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x45
Thành tích hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x76
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x9
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1

Bạc (17)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Biên tập viên hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x61
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x4
Câu hỏi hay hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1

Vàng (12)

Đọc giả hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Biên tập viên hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
10,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x7
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
...