Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên ❀ღ๖ۣۜBé๖ۣۜSan๖ۣۜHôღ❀

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên San_Hô

Hoạt động của ❀ღ๖ۣۜBé๖ۣۜSan๖ۣۜHôღ❀

Điểm: 2,515 điểm (hạng #189)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 41 (trong đó có 20 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 255 (có 54 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 128
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 17 câu hỏi, 189 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 201 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 82 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Đọc giả hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x47
Bình luận hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x10
Thành tích hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x4
Vì sự tương trợ hạng III x1

Bạc (13)

Đọc giả hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x44
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1

Vàng (8)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x25
Câu trả lời hay hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
...