Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên ❣✿ღHaibara_Aiღ✿❣

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Trần Thanh Hiền

Hoạt động của ❣✿ღHaibara_Aiღ✿❣

Điểm: 11,463 điểm (hạng #29)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 54 (trong đó có 50 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,286 (có 189 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 552
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 9 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 355 bỏ phiếu, 20 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Vì sự công bằng hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Biên tập viên hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x59
Câu trả lời hay hạng III x49
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x7
Câu hỏi hay hạng III x3
Điểm danh hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1

Đồng (3)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Xác minh thành công email x1

Bạc (15)

Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x49
Thành tích hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x2
Điểm danh hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1

Vàng (14)

Đọc giả hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x29
10,000 điểm x1
Bình luận hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Trạng nguyên x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự tương trợ hạng I x1
...