Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên さくら

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Hồng Phương

Hoạt động của さくら

Điểm: 7,082 điểm (hạng #58)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 137 (trong đó có 123 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 877 (có 25 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 141
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 415 câu hỏi, 2,758 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3,066 bỏ phiếu, 107 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 297 bỏ phiếu, 38 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (3)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Xác minh thành công email x1

Đồng (18)

Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x134
Đọc giả hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x37
Thành tích hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x19
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x3
Tú tài x1

Bạc (14)

Câu hỏi hot hạng II x98
Tri ân hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Biên tập viên hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x5

Vàng (11)

Câu hỏi hot hạng I x42
Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
10,000 điểm x1
Thành tích hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
...