Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên 584ewqad

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Na Ni

Hoạt động của 584ewqad

Điểm: 2,018 điểm (hạng #197)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 129 (trong đó có 58 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 67 (có 38 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 114 câu hỏi, 96 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 210 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 149 bỏ phiếu, 5 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 32
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 24
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 6
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2
Vì sự trở lại hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
...