Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Alan Walker

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên

Hoạt động của Alan Walker

Điểm: 19,787 điểm (hạng #9)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 209 (trong đó có 175 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,995 (có 228 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,050
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 563 câu hỏi, 1,836 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,849 bỏ phiếu, 550 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,562 bỏ phiếu, 154 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (21)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Câu trả lời hay hạng III x205
Xác minh thành công email x1
Biên tập viên hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x105
Thành tích hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x215
Bình luận hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x7
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (17)

Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
1,000 điểm x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x15
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x197
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x11
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (16)

Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
10,000 điểm x1
Thành tích hạng I x1
Câu hỏi hay hạng I x1
Bình luận hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x33
Câu trả lời hay hạng I x2
Điểm danh hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...