Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Asnbs1

Thành viên trong: 7 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Song

Hoạt động của Asnbs1

Điểm: 156 điểm (hạng #4,469)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 14 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (4)

Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự trở lại hạng III x1
Đọc giả hạng III x1

Bạc (1)

Vì sự trở lại hạng II x1
...